F&P Arbejdsgiver

Uddannelse

F&P Arbejdsgiver varetager forsikrings- og pensionsbranchens uddannelsespolitiske interesser.

Uddannelsespolitisk indsats

F&P Arbejdsgiver varetager medlemmernes interesser på det uddannelsespolitiske område.

F&P Arbejdsgiver arbejder for et fleksibelt og efterspørgselsdrevet uddannelsessystem, som leverer færdiguddannede, der matcher sektorens behov for tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft.

Derudover arbejder F&P Arbejdsgiver for at sikre mange indgangsmuligheder til sektoren, og for at uddannelsessystemet tilbyder en stærk og relevant efter- og videreuddannelse.

F&P Arbejdsgiver

  • påvirker det politiske system og uddannelsesinstitutionerne med det formål, at uddannelserne rettet mod forsikrings- og pensionssektoren bliver mere erhvervsrettede og praksisnære, så de i højere grad end i dag matcher sektorens behov for arbejdskraft og kompetencer,
  • arbejder for, at finansuddannelsen til stadighed matcher forsikrings- og pensionssektorens behov i forhold til både kompetencer og praktikforløb i regi af Fagligt udvalg for Finanssektoren,
  • styrker samarbejdet med Forsikringsakademiet om udvikling af sektorens private uddannelsestilbud,
  • indgår i dialog med universiteterne om erhvervskandidatuddannelserne og mulighederne for et mere fleksibelt kandidatarbejdsmarked,
  • samarbejder tæt med universiteterne om at sikre tilstrækkeligt optag på bl.a. it-uddannelser, forsikringsmatematik, jura og arbejde for at de studerende er orienteret om de gode jobmuligheder i forsikrings- og pensionssektoren, 
  • samarbejder med uddannelsesinstitutionerne og sikrer, at uddannelser som retter sig mod forsikrings- og pensionssektoren, løbende bliver opdaterede med nye, efterspurgte kompetencer i forsikrings- og pensionssektoren inden for fremtidens kompetencer, fx bæredygtighed, teknologi, AI mv.,
  • samarbejder med erhvervsakademierne om fortsat at sikre et tilstrækkeligt optag og en stærk praksisnærhed på både finansøkonom- og finansbacheloruddannelserne samt andre relevante uddannelser, fx på akademiuddannelsen og it-området,
  • deltager aktivt i relevante netværk, udvalg og aftagerpaneler med henblik på at påvirke politikere, offentlige myndigheder og andre interesseorganisationer.

Har du brug for rådgivning?

Kontakt F&P Arbejdsgiver på telefon i hverdage 8.30-16 eller på mail