F&P Arbejdsgivers retshjælp

Udover at rådgive medlemsvirksomhederne om spørgsmålene i hverdagen yder F&P Arbejdsgiver også gratis retshjælp, når rådgivningen ikke længere er nok til at få bragt uoverensstemmelserne af vejen.

Publiceret 19.03.2024

Retshjælp kan være aktuelt både i situationer, hvor ansatte har lagt sag an mod virksomheden, og når det er virksomheden selv, der rejser sag mod en eller flere af medarbejderne. Det er F&P Arbejdsgivers egne advokater, der fører sagerne. Medlemsvirksomhederne kan på den måde drage nytte af F&P Arbejdsgivers mangeårige erfaringer med retssager inden for arbejds- og ansættelsesret i den finansielle sektor.

Hvilken rolle spiller F&P Arbejdsgiver?

Efter F&P Arbejdsgivers vedtægter er det F&P Arbejdsgiver, der - med bindende virkning - repræsenterer medlemmerne i tvister. Det gælder både i forhandlinger med de centrale faglige personaleorganisationer og i de sager, der skal afgøres retligt. Det kan være ved faglig voldgiftsret, Arbejdsretten, ved de almindelige domstole eller ved et nævn, fx Ligebehandlingsnævnet. Kun i helt særlige tilfælde kan F&P Arbejdsgivers bestyrelse tillade, at sagsførelsen overlades til et medlem selv - og kun, hvis det kan ske lovligt efter overenskomstens og arbejdsretslovens regler.

Mange af de sager, som F&P Arbejdsgiveryder retshjælp til, har F&P Arbejdsgivers medarbejdere ofte ydet rådgivning i på et tidligt tidspunkt, før en retssag overhovedet var aktuel. Netop det gør det hensigtsmæssigt, at F&P Arbejdsgiver også fortsætter forløbet og får sluttet sagen af.

F&P Arbejdsgiver påtager sig al skriftveksling, korrespondance, deltagelse i retsmøder og gennemførelse af hovedforhandlingen.

Hvilke sager fører F&P Arbejdsgiver?

Sager om arbejdsret føres i det fagretlige system. Det vil sige ved Arbejdsretten, som afgør sager om brud på overenskomsten, mens de sager, der drejer sig om fortolkningen af overenskomsten, føres for en faglig voldgiftsret. 

Herudover fører F&P Arbejdsgiver sager indenfor ansættelsesret for samtlige domstole, dvs. Byretten, Sø- og Handelsretten, landsretterne og endelig Højesteret. Den type af sager vil typisk handle om principielle lovfortolkningsspørgsmål eller om lovligheden af en afskedigelse eller bortvisning.

Hvad skal man gøre?

Hvis man står med en sag, gælder det kort og godt om at involvere F&P Arbejdsgiver hurtigst muligt. Så tager F&P Arbejdsgivers advokater sig straks af det videre forløb. Overvejer man at lægge en sag an mod en eller flere medarbejdere, er det en god idé på forhånd at kontakte F&P Arbejdsgiver, før man gør noget. Er det ikke en sag, F&P Arbejdsgiver allerede har været involveret i, er det en fordel for virksomheden, at F&P Arbejdsgiver kommer med ind i sagen tidligst muligt.

Udgifter

Medlemsvirksomhederne skal ikke betale for F&P Arbejdsgivers advokatbistand. Advokatomkostninger i forbindelse med repræsentation af virksomhederne afholdes af F&P Arbejdsgiver. Det gælder også eventuelle rejseudgifter.

Virksomheden skal selv betale eventuelle udgifter til rets- eller berammelsesafgifter, vidnegodtgørelse samt eventuelle sagsomkostninger til modparten - typisk fordi virksomheden taber sagen.

Eventuelle sagsomkostninger, som tilkendes virksomheden - typisk fordi virksomheden vinder sagen - tilfalder F&P Arbejdsgiver efter reglerne for retshjælpen.

Seneste nyt

Nyhed {{article.tag}} {{article.publishedDate}}
{{article.header}} chevron
Se alle nyheder arrow-right

Har du brug for rådgivning?

Kontakt F&P Arbejdsgiver på telefon i hverdage 8.30-16 eller på mail