F&P Arbejdsgiver

Netværk

Læs mere om mulighederne for at deltage i netværk i regi af F&P Arbejdsgiver.

Værdifuldt netværk

Vores netværk, webinarer og arrangementer giver dig gode muligheder til at erfaringsudveksle med kolleger inden for forsikrings- og pensionsbranchen. Vi tilbyder fællesskaber med dybt branchekendskab gennem vores netværk.

Er du interesseret i at høre mere, er du meget velkommen til at sende en mail til fparbejdsgiver@fogp.dk.