EDI

FP-attester

F&P stiller en digital løsning til rådighed, som selskaberne kan bruge til at indhente FP-attester og journaloplysninger fra alment praktiserende læger.

Publiceret 07.07.2023

Løsningen giver mulighed for at sende anmodninger til lægerne om de FP-attester og journaloplysninger, som er aftalt mellem F&P og Lægeforeningen.

Internt link ikon
Internt link

Find blanketter til læger her

Løsningen håndterer også indhentning af skadelidtes/forsikringssøgendes samtykke, valg af den attestudfyldende læge samt rykkerbeskeder til lægen.

Herudover sender løsningen også SMS’er og/eller e-mails til skadelidte/forsikringssøgende, når vedkommende skal foretage en handling i Web-Patient.

Brug for support?

Har du brug for support kan du benytte dette link