Arbejde ved en computer
EDI

Tilmeldingsblanketter og aftalebetingelser

Her hentes tilmeldingsblanketter for forsikringsselskaber og panthavere. Vær opmærksom på, at der er forskellige blanketter alt efter, om du er forsikringsselskab eller panthaver.

Tilmelding til EDI-systemet sker ved at udfylde en tilmeldingsblanket samt aftalebetingelser og sende det til F&P. Panthavere skal også tilmeldes Nets/LeverandørService, som kan ske online via linket længere nede i højre side på denne side.

Betalingen af deklarationsgebyret sker via Nets/LeverandørService. Det er derfor en forudsætning for at anvende systemet som panthaver, at denne er tilmeldt Nets/LeverandørService. Når en ny deklaration accepteres af forsikringsselskabet, opkræver F&P automatisk gebyret for deklarationen via Nets/LeverandørService fra panthaver.

Procedure for tilmelding til EDI-systemet

  1. Vælg tilmeldingsblanketten, under links i højre side, for den/de EDI-løsning/er som selskabet skal tilmeldes. Udfyld tilmeldingsblanketten og send den i underskrevet stand til F&P på Support EDI

  2. Kun for Panthavere: Opret en betalingsaftale hos Nets/LeverandørService. Denne tilmelding sker elektronisk ved at trykke på "Link for tilmelding til Nets" til højre længere nede på denne side. Du vælger selv dit kunde nr. i Nets tilmeldingen. Husk at påføre det kundenummer du vælger på tilmeldingsblanketten, som du sender ind til F&P.

  3. Når F&P har modtaget tilmeldingsblanketten, sender vi EDI-aftalebetingelser til underskrift. F&P sender dog ikke aftalebetingelser, hvis selskabet har underskrevet dem i forvejen.

  4. Selskabet skal underskrive EDI-aftalebetingelserne og sende dem retur til samme mail adresse. Gem også et sæt til eget brug.

  5. Når F&P har modtaget aftalebetingelserne i underskrevet stand (samt for panthavere har modtaget kvittering på tilmelding fra Nets Leverandørservice), bliver selskabet oprettet i EDI-systemet for den/de ønskede løsninger.

  6. F&P sender en mail til den person, som er oprettet som brugeradministrator med informationer om oprettelsen.