EDI

TL-attester

F&P stiller en digital løsning til rådighed, som selskaberne kan bruge til at indhente TL-attester og journaloplysninger fra praktiserende tandlæger.

Publiceret 07.07.2023

Løsningen giver mulighed for at sende anmodninger til tandklinikkerne om de TL attester og journaloplysninger, som er aftalt mellem F&P og Tandlægeforeningen.

Internt link ikon
Internt link

Find blanketter til tandlæger her

Løsningen håndterer også indhentning af skadelidtes samtykke, valg af den attestudfyldende tandlæge samt rykkerbeskeder til tandklinikken.

Herudover sender løsningen også SMS’er og/eller e-mails til skadelidte, når vedkommende skal foretage en handling i Web-Patient.”

Har du brug for support kan du benytte dette link: Support EDI