Branchesamarbejde

Brandstedsundersøgelse

Adgang til brandsteder umiddelbart efter politiets undersøgelser på stedet

Forsikringsselskaberne kan opleve lange sagsbehandlingstider, når politiet har iværksat brandstedsundersøgelser efter en brandskade.

F&P har på den baggrund sammen med politiet fastlagt en praktisk proces for, hvordan det sikres, at forsikringsselskaber med skadelidtes samtykke kan få adgang til et brandsted i umiddelbart forlængelse af politiets undersøgelser på stedet, således at forsikringsselskabet kan foretage egne undersøgelser på stedet inden skadelidte eller andre får adgang til stedet.

Du kan hente samtykkeerklæring for brandstedsundersøgelse her.

Dokument ikon
Download

Brandstedsundersøgelser - adgang til brandsteder hurtigere