Branchesamarbejde

Aftaler om skadeforsikring

Skadeforsikringsaftalerne er udarbejdet af F&P og har til formål at lette administrationen mellem selskaberne i skadetilfælde. Det er frivilligt for selskaberne, om de vil tiltræde aftalerne

Herunder finder du en samlet liste over, hvilke forsikringsselskaber der har tiltrådt hvilke aftaler.

Dokument ikon
Opdateret 03.11.23

Oversigt over selskaber, der har tiltrådt de forskellige aftaler.

Download skadeforsikringsaftalerne

Det er frivilligt for selskaberne, om de vil tiltræde aftalerne. Du finder de enkelte aftaler i fold-ud herunder. 

Aftale om overtagelse af bygningsforsikring ved ejerskifte gælder for opsigelse af bygningsforsikring og behandling af skader dækket af bygningsforsikringen, når en fast ejendom overtages af en ny ejer.

Formålet med aftalen er at undgå unødig administration og tvister mellem forsikringsselskaber samt at gøre overtagelsen af bygningsforsikringen så hensigtsmæssig som muligt for både tidligere og ny ejer af ejendommen. Aftalen gælder for de selskaber, der har tilsluttet sig.

Aftalen giver retningslinjer for, hvorvidt den private ansvarsforsikring eller bådansvarsforsikringen skal betale erstatning, når en skade er dækningsberettiget på begge forsikringer.

Bevissikringsaftalen sikrer en kortere og mere smidig skadesbehandling mellem ejerskifteforsikringsselskabet og den bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskab.​​​​​​

Brandaftalen 1995 regulerer tilfælde af regres mellem løsørebrand-, driftstabs- og motorkøretøjs-forsikring. 

Formålet med Dobbeltforsikringsadministrationsaftalen er at mindske administrationsomkostninger og antallet af indbyrdes tvister mellem de selskaber, der har tiltrådt aftalen til gavn for kunderne, der sikres en hurtig sagsbehandling.

Dobbeltforsikring er reguleret i forsikringsaftaleloven. I tilfælde af dobbeltforsikring hæfter hvert selskab, som var det eneforsikrer.

Almindelige forsikringsbetingelser med kommentarer. Udgivet af SKAFOR, Dansk Forening for Skadesforsikring i 1987

Formålet med vejledningen er at give retningslinjer for hvilke genstande, der forsikres under bygningsforsikring og hvilke, der forsikres under løsøreforsikring. Retningslinjerne gives via en omfattende eksempelsamling. ​​​​​​

Regresfrafaldsaftalen medfører, at de tilsluttede selskaber undlader at gøre regreskrav for beløb på mindre end 35.000 kr. gældende mod skadevolders ansvarsforsikring.​​​​​​​​​​

Regresaftale for lystfartøjsforsikring har til formål at lette selskabernes administration af skadesager (kaskokrav) med lystfartøjer samt at begrænse antallet af retssager mellem selskaberne.

Regresfrafaldsaftalen på bygningsbrandforsikringsområdet 2011 omfatter de tilfælde, hvor erhvervslejeren ved simpel uagtsomhed forvolder brandskade, og udlejers ejendom bliver skadet. ​​​​​​​

Aftalen gælder både for den del af ejendommen, som erhvervslejeren har lejet sig ind i, samt den øvrige del af ejendommen, der ejes af udlejer(ne) på samme forsikringssted.

Der skal være tale om en erstatningsberettiget bygningsbrandskade i henhold til almindelige forsikringsbetingelser for brandforsikring.

 

Tillægsforsikringsaftalen 1995 har til formål at undgå dobbeltforsikring på bygningsbrandforsikring. Aftalen har den virkning, at hvor der foreligger bygningsbrandforsikring for en ejendom i et forsikringsselskab, tegner et andet forsikringsselskab ikke en tillægsforsikring for den samme ejendom. Der er fravigelsesmulighed i tre særskilt nævnte tilfælde.