Helbredsoplysninger

Blanketter psykologer

Regler og procedure for indhentning af helbredsoplysninger er aftalt mellem Dansk Psykolog Forening og F&P

I "Vejledning - Attestaftale mellem F&P og Dansk Psykolog Forening" kan du læse nærmere om F&P's aftale med Dansk Psykolog Forening.  

Samtykkeerklæring

Det er selskabets ansvar at medsende kopi af skadelidtes samtykke, når selskabet anmoder om en status fra psykolog.

Selskabet kan bruge disse samtykkeerklæringer.