Helbredsoplysninger

Principper for indhentning af helbredsoplysninger

F&P har fire principper for selskabernes indhentning og brug af helbredsoplysninger

F&P's fire principper for selskabernes indhentning og brug af helbredsoplysninger har til formål at styrke kundernes og samfundets tillid, at forsikrings- og pensionsselskaberne indhenter og anvender helbredsoplysninger på en betryggende måde og selvfølgelig efter gældende lovgivning.

Helbredsoplysninger er følsomme oplysninger, og der følger et juridisk og etisk ansvar med, når selskabet indhenter og anvender helbredsoplysninger. Kunderne skal med god grund opleve det som trygt, når selskabet indhenter og anvender helbredsoplysninger.

Sikkerhed for saglighed

Selskabet indhenter og anvender kun relevante helbredsoplysninger, der har tydelig betydning for forsikringsrisikoen eller vurderingen af kundens skade og rettigheder. Det betyder, at selskabet:
 • Spørger præcist og målrettet, når det indhenter helbredsoplysninger.
 • I udgangspunktet alene indhenter helbredsoplysninger for en begrænset periode i forbindelse med risikovurdering og skadebehandling (se mere om Tidsgrænser​).
 • Sikrer og dokumenterer, at der altid anvendes opdaterede og valide risikovurderingsgrundlag.

Gennemsigtighed om de lovgivningsmæssige krav

Det er reguleret i flere love, hvad selskabet må og ikke må i forhold til at indhente og anvende helbredsoplysninger. Lovgivningens krav om tavshedspligt, fortrolighed, samtykke og god databehandlingsskik er omfattende. Selskabet sikrer derfor, at:
   
 • Der er ledelsesmæssigt fokus på at sikre, at lovgivningen til enhver tid og på ethvert niveau i selskabet og hos samarbejdspartne-re/underleverandører efterleves.
 • Alle ansatte ser det som en naturlig del af arbejdsdagen at værne om beskyttelsen af kundernes privatliv, når de behandler helbredsoplysninger. En stærk bevidsthed om, hvordan man som ansat omgås kundernes helbredsoplysninger, er afgørende.

Kvalitet og effektivitet

Indhentning af oplysninger fra sundhedsvæsenet er altid et supplement til kundens egne oplysninger, og indhentningen sker altid i samarbejde med kunden og altid med kundens samtykke. Selskabets indhentning af helbredsoplysninger sigter mod, at:
 
 • Kvaliteten af helbredsoplysningerne er så høj som muligt
 • Sagsbehandlingen er hurtig og billig til fordel for kunden.
 • Kunden besværes mindst muligt.
 • Sundhedsvæsenets ressourcer belastes mindst muligt.

Teknologineutralitet

Den teknologiske udvikling gør det muligt at indhente helbredsoplysninger via digitale løsninger. Uanset om helbredsoplysninger indhentes digitalt eller med post, er det de samme helbredsoplysninger, der er relevante. Selskabets behov for helbredsoplysninger er i udgangspunktet uafhængigt af, fra hvem og hvor helbredsoplysningerne indhentes. Der gælder de samme principper for selskabets indhentning og anvendelse af helbredsoplysninger fra digitale kilder som fra andre kilder.
 
Selskabet vil derfor ved indhentning af helbredsoplysninger via digitale kanaler:
 
 • ikke have adgang til flere eller andre helbredsoplysninger end de relevante, som selskabet har lov til at indhente.
 • Ikke anvende mindre frivilligt, specifikt og informeret samtykke til indhentningen af helbredsoplysningerne.