Helbredsoplysninger

Kundevejledning

F&P har udarbejdet en kundevejledning, som skal forebygge situationer, hvor kunden af uvidenhed afgiver urigtige helbredsoplysninger ved tegning af en forsikring.

Publiceret 11.09.2023

Individuelle og frivillige pensionsordninger med helbredsoplysninger

F&P anbefaler alle selskaber, der tegner individuelle og frivillige pensionsordninger, at implementere kundevejledningen i deres salgsprocedurer. Det kan enten ske ved at indarbejde kundevejledningen i en selvstændig brochure eller ved at indarbejde teksten i det informationsmateriale, der findes i forvejen.
Dokument ikon
PDF

Kundevejledning om helbredsoplysninger

Pensionsordninger gennem arbejdspladsen

F&P anbefaler selskaber, der tegner pensionsordninger for grupper på arbejdsmarkedet - på baggrund af overenskomst eller firmaaftale - at implementere kundevejledningen i deres tegningsprocedurer, i det omfang vejledningen er relevant. Det afhænger af omfanget af helbredsoplysninger, der indhentes ved tegning.

Andre forsikringer med helbredsoplysninger

Forsikring & Pension anbefaler selskaber, der tegner ulykkesforsikring, sygeforsikring, helbredsforsikring, gruppelivsforsikring eller i øvrigt, hvor der indhentes helbredsoplysninger ved tegning, at implementere de dele af kundevejledningen, der er relevante, i deres salgs- og informationsmateriale.

F&P anbefaler selskaberne at sikre:

  1. at kundevejledningen får en fremtrædende plads i salgs- og informationsmateriale,
  2. at kunden får adgang til hele vejledningen,
  3. at kunden opfordres til at læse vejledningen igennem, før kunden afgiver helbredsoplysninger.

Mulighed for at sende helbredsoplysninger direkte til lægekontor

F&P anbefaler alle selskaber, der indhenter helbredsoplysninger ved tegning, at overveje muligheden for en formaliseret adgang for kunderne til at sende supplerende helbredsoplysninger direkte til forsikringsselskabets lægekontor.

Supplerende spørgeskemaer skal være målrettede

Endelig anbefaler F&P, at selskaberne overvejer, om supplerende spørgeskemaer, der bruges til at indhente yderligere helbredsoplysninger i tegningssituationen, sker tilstrækkeligt målrettet.

Seneste nyt

Nyhed {{article.tag}} {{article.publishedDate}}
{{article.header}} chevron
Se alle nyheder arrow-right