Helbredsoplysninger

Svarblanket fra Nævnet for Speciallægevalg

Se eksempler på aftalte svarblanketter

Publiceret 17.07.2023

Når Nævnet for Speciallægevalg involveres i valg af konkret speciallæge og/eller lægefagligt speciale, er det aftalt, at Nævnets svar sendes til selskabet. Det er selskabets ansvar at sende svaret videre til skadelidte - uredigeret og uden unødig forsinkelse.

Nedenfor ses eksempler på de tre aftalte svarblanketter: