Arbejdsskade

Oplysning af arbejdsulykkessager

F&P og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har indledt et samarbejde, som har til formål at gøre indhentningen af oplysninger i arbejdsulykker mere smidig

Relateret til: Arbejdsskade
Publiceret 11.09.2023

Samarbejde om at give skadelidte hurtig afgørelse 

F&P og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har indledt et samarbejde, som har til formål at gøre indhentningen af oplysninger i arbejdsulykker mere smidig, så AES modtager alle de nødvendige oplysninger fra forsikringsselskabet allerede, når forsikringsselskabet oversender en sag til AES.

Den 1. januar 2020 trådte nye regler i kraft, som medfører, at AES – i sager om ulykker – skal træffe afgørelse om anerkendelse senest tre måneder efter, at sagen er modtaget i AES. Samarbejdet mellem F&P og AES om bedre sagsoplysning skal bidrage til at gøre det nemmere for AES at imødekomme dette krav i så mange arbejdsulykkessager som muligt.

For at forsikringsselskaberne kan bidrage bedst muligt til, at skadelidte kan få en anerkendelsesafgørelse hurtigt, har F&P og AES lavet et sæt fælles guidelines. De fælles guidelines giver forsikringsselskaberne en rettesnor i forhold til, hvilke oplysninger AES skal bruge for at kunne træffe hurtig afgørelse om anerkendelse – og som selskaberne derfor med fordel også kan indhente og oversende sammen med sagen.

F&P og Lægeforeningen har lavet en samtykkeerklæring og en anmodningsblanket, som selskaberne kan bruge, når de indhenter journaloplysninger til brug for en arbejdsulykkessag.

Dokument ikon
PDF

Guidelines om oplysning af arbejdsulykkessager

Seneste nyt

Nyhed {{article.tag}} {{article.publishedDate}}
{{article.header}} chevron
Se alle nyheder arrow-right