Politik

Bæredygtighed i forsikringsbranchen

Forsikringsbranchen ønsker at understøtte et bæredygtigt samfund. Det gør branchen gennem dialog og forebyggelse hos forsikringskunderne. Og ved at skabe det rette fundament for, at nye teknologier kan skubbe på den grønne omstilling.

Relateret til: Bæredygtighed
Publiceret 18.07.2023

Bæredygtigheden skal styrkes

Forsikringsbranchen er en central del af et velfungerende samfund. Derfor er det også vigtigt for branchen at bidrage til at håndtere nogle af de store udfordringer, som samfundet står over for. Her er klimaudfordringerne, og det at bidrage til at skabe et bæredygtigt samfund, helt centralt.

Forsikringsbranchens påvirkning på klimaet er i sig selv begrænset, men gennem de mennesker og virksomheder, som vi forsikrer, kan branchen spille en stor rolle i omstillingen til et mere bæredygtigt samfund. Forsikringsbranchen arbejder aktivt for, at deres forsikringskunder skal understøtte den grønne omstilling, og at politikere og myndigheder skaber de rette rammevilkår for at skubbe på en bæredygtig udvikling.    

Forsikringsbranchens indsatser

Forsikringsbranchen støtter op om Paris-aftalen og regeringens klimamål. Klimaudfordringerne skal håndteres, og den danske forsikringsbranche støtter op om at gøre indsatsen grønnere. Det gælder både mht. at reducere CO2-udledningerne og at forebygge og håndtere de skader, som vil opstå som følge af klimaforandringerne.

Omstillingen til et mere bæredygtigt samfund vil kræve store forandringer i måden, vi lever, forbruger og driver virksomhed på. Forsikringsbranchen i Danmark skadesudbedrer hvert år for omkring 50 mia. kr. En stor del af det beløb går til at generhverve beskadigede ting og er på den måde en del af danskernes forbrug. Her arbejder branchen på at understøtte en mere bæredygtig skadesudbedring, fx i form af flere reparationer og øget genbrug (fx elektronik, reservedele til biler og lign.).

En forudsætning for, at Danmark og resten af verden kan nå vores klimamål, er udviklingen af ny teknologi. Forsikringsbranchen ønsker at understøtte den udvikling ved at forsikre de nye og grønne teknologier, som kommer på markedet. Den danske forsikringsbranche var bl.a. med fra starten i forsikringen af det danske vindmølleeventyr og er i dag en af verdens førende inden for forsikring af havvindmøller. Branchen arbejder derfor også på at være med i udviklingen af de nye teknologier, der vinder frem.  

Forsikringsbranchens bæredygtighedsrapport 2023

Rapporten giver et et indblik i forsikringsbranchens indsatser, som de ser ud i dag.

Læs mere arrow-right

Seneste nyt

Nyhed {{article.tag}} {{article.publishedDate}}
{{article.header}} chevron
Se alle nyheder arrow-right
Pia Holm Steffensen

Vil du vide mere?

Kontakt vores ekspert i forsikring og forebyggelse

Pia Holm Steffensen

Underdirektør