Politik

Bæredygtighed i forsikringsbranchen

Forsikringsbranchen ønsker at understøtte et bæredygtigt samfund. Det gør branchen gennem dialog og forebyggelse hos forsikringskunderne. Og ved at skabe det rette fundament for, at nye teknologier kan skubbe på den grønne omstilling.

Relateret til: Bæredygtighed
Publiceret 19.04.2024

Forsikringsbranchen er en driver for grøn omstilling

Forsikringsbranchen er en central del af et velfungerende samfund. Derfor er det også vigtigt for branchen at bidrage til at håndtere nogle af de store udfordringer, som samfundet står over for. Her er klimaudfordringerne og den bæredygtige omstilling helt centralt.

Branchens bidrag er todelt. For det første har forsikringsselskaberne sat ambitiøse mål for sit eget klimaaftryk og siden 2020 har danske forsikringsselskaber reduceret sin CO2-udledning med 25 pct. Desuden støtter branchen op om Paris-aftalen og arbejder målrettet mod at reducere CO2-udledningen med minimum 70 pct. inden 2030.

Branchens mest markante bidrag kommer dog gennem de mennesker og virksomheder, som den forsikrer. Forsikringsbranchen arbejder aktivt for, at forsikringskunder understøtter den grønne omstilling, og at politikere og myndigheder skaber de rette rammevilkår for at skubbe på en bæredygtig udvikling.

Grøn skadesudbedring og forebyggelse

Hvert år udbedrer forsikringsbranchen tingskader for milliarder af kroner, og her ligger store muligheder ved at tænke bæredygtigt. Selskaberne arbejder fx på at påvirke deres underleverandører i en grønnere retning og implementere strategier, der fremmer brugen af genbrugsmaterialer og ressourceeffektive løsninger. Et konkret eksempel er branchens udspil til en grøn bilpark, hvor man fx arbejder for øget anvendelse af brugte reservedele i skadesudbedring af biler.

De mest bæredygtige skader, er dog dem, der aldrig sker. Derfor har forsikringsselskaberne øget fokus på forebyggende tiltag såsom rådgivning, varslingssystemer og risikominimering for at beskytte deres kunder og miljøet. Ved at investere i forebyggende tiltag, bidrager selskaberne ikke alene til en mere bæredygtig fremtid, men også til deres kunders sikkerhed og tryghed.

Udvikling af grønne teknologier

Forsikringsbranchen spiller også en aktiv rolle i introduktionen af nye grønne teknologier ved at forsikre deres udvikling og implementering. Det er afgørende for den grønne omstilling, men indebærer også udfordringer i form af prissætning af ukendte risici. Fx. spillede den danske forsikringsbranche en vigtig rolle i fremkomsten af det danske vindmølleeventyr.

Derfor arbejder branchen bl.a. for at etablere en risikofond for byggeriet, der kan virke som et fælles udviklingsrum, hvor nye bæredygtige løsninger til byggeriet kan implementeres, testes og dokumenteres. Og hvor gode løsninger kan deles og skaleres for at øge tempoet i den grønne omstilling.

Genbrug og cirkularitet skal styrkes

En bæredygtig fremtid kræver ændringer i adfærd og forbrug. I forsikringsbranchen ser vi genbrug og cirkulation som afgørende for den grønne omstilling.

Der er særligt behov for at ændre forbrugervaner og motivere til, at danskerne vælger reparation fremfor nyt i skadesudbedringer. Derfor arbejder branchen for at øge bevidstheden om de miljømæssige fordele ved genbrug og skabe de rette incitamenter. Desuden arbejder branchen også for at muliggøre øget anvendelse af brugte genstande i fx byggeriet, der i dag står for en betydelig del af de samlede CO2-udledninger.

Forsikringsbranchens bæredygtighedsrapport 2023

Rapporten giver et et indblik i forsikringsbranchens indsatser, som de ser ud i dag.

Læs mere arrow-right

Seneste nyt

Nyhed {{article.tag}} {{article.publishedDate}}
{{article.header}} chevron
Se alle nyheder arrow-right
Pia Holm Steffensen

Vil du vide mere?

Kontakt vores ekspert i forsikring og forebyggelse

Pia Holm Steffensen

Underdirektør