Politik

Cybersikkerhed

F&P foreslår at øge indsatser, der fremmer viden og samarbejde om trusler, cyberhændelser og beredskabsøvelser på tværs af det offentlige og private

Relateret til: Digitalisering og dataetik
Publiceret 18.07.2023

I en digital verden er cyber- og informationssikkerhed en forudsætning og nødvendighed for, at borgerne trygt og sikkert kan benytte de digitale services i den offentlige og private sektor - og i det hele taget for at agere som borgere i et digitalt samfund.

Cyber- og informationssikkerhed er et fælles ansvar. Kun gennem en fælles indsats, og ved samarbejde mellem den private sektor og staten, kan vi imødegå den stigende trussel og usikkerhed. Skal Danmark være rustet til udfordringerne, skal vi styrke de danske kompetencer, men også sikre kræfter til opsporing og videndeling.

Danmark skal være digital sikkert

F&P søger at bidrage til en fælles indsats mellem den private sektor og staten for at gøre Danmark digitalt sikkert, så danskerne er trygge ved at bruge digitale løsninger, og danske virksomheder er rustet til at håndtere de udfordringer, der løbende opstår for deres digitale sikkerhed. 

Et stærkt cyberforsvar kræver opdateret viden om truslerne. Derfor foreslår F&P at øge indsatsen for at fremme viden og samarbejde om trusler, cyberhændelser og beredskabsøvelser på tværs af det offentlige og private.


Konkret foreslår F&P, at:

  • Styrke den tidlige deling af viden om det aktuelle trusselsbillede, som Center for Cybersikkerhed indhenter, så al vigtig viden og information om digitale angreb kommer hurtigt ud til både private virksomheder og myndigheder.
  • Styrke dialogen mellem private og offentlige aktører om de aktuelle cybertrusler og risici, som skal håndteres på tværs af sektorer

Lovgivning som matcher risiko

Det er vigtigt for F&P, at lovgivningen og reguleringen på cybersikkerhedsområdet er proportionel med de risici, som de forskellige offentlige og private aktører står over for.

Der kommer meget ny lovgivning fra Bruxelles i disse år, og vi bør i Danmark undgå overimplementering, hvor kravene er ude af trit med risikoen.

F&P har særlig opmærksomhed på implementeringen af den såkaldte DORA-forordning, der skal understøtte et højt niveau af cybersikkerhed i den finansielle sektor. Forordningen stiller krav om, at de enkelte selskaber skal etablere bedre risikostyring, test af IT-sikkerhed m.v.

F&P bakker op om at hæve kravene til de finansielle virksomheder i relation til cybersikkerhed, men det er også vigtigt, at kravene er proportionelle med de risici, som det enkelte selskab står over for. 

Positionspapir

Læs mere om DORA-forordningen og F&P’s bemærkninger

Åben arrow-right

Seneste nyt

Nyhed {{article.tag}} {{article.publishedDate}}
{{article.header}} chevron
Se alle nyheder arrow-right
Sigrid Floor Toft

Vil du vide mere?

Kontakt vores ekspert inden for digitaliseringspolitik

Sigrid Floor Toft

Underdirektør, cand.jur.