Politik

Dataetik

Forsikrings- og pensionsbranchen har udviklet dataetiske principper, der sætter rammerne for branchens brug af data. Det gør vi, fordi den digitale udvikling går meget hurtig, og branchen ønsker at være transparent omkring sin brug af data.

Relateret til: Digitalisering og dataetik
Publiceret 21.03.2023

Tag stilling til dataetik

Data er brændstoffet i en digital verden. Vores brug af data kan for den enkelte være god eller dårlig. Rimelig eller urimelig. Fair eller unfair. Dataetik handler om, at vi tager stilling til, hvordan det er ”ok” at bruge data – og hvornår det ikke er ”ok”.

Et aktivt arbejde med dataetik betyder med andre ord, at vi tager stilling til, hvordan vi bruger data, og hvilke principper vi fastsætter for vores databrug.

Dataetik i forsikrings- og pensionsbranchen

Forsikrings- og pensionsbranchen har altid brugt data til at pulje og vurdere risici. Data er nemlig forudsætningen for, at vi har et forsikrings- og pensionssystem.

Forsikrings- og pensionsbranchen er en integreret del af det danske velfærdssamfund, og betydelige dele af borgernes økonomiske sikkerhedsnet er knyttet til borgernes pensions- og forsikringsordninger.
Det giver i sig selv behov for at udveksle data.
Samtidig giver nye teknologier nye muligheder for at forbedre sikkerhedsnettet gennem øget effektivitet eller via nye løsninger.

Branchens dataetiske principper og værktøjer

Tillid er en forudsætning for at arbejde datadrevet. Derfor er det vigtigt, at vi skaber forståelse og tillid til branchens brug af data.
Den tillid understøttes blandt andet af et aktivt arbejde med dataetik på brancheniveau.  

Det er baggrunden for at forsikrings- og pensionsbranchen i Danmark var den første branche, der udviklede dataetiske principper og konkretiserede, hvad dataetik betyder i praksis.

Branchestanden for dataetik har fået navnet ”Cool eller Creepy, databrug og dataetiske principper i forsikrings- og pensionsbranchen”.

Publikation

’Cool eller Creepy’: Forsikrings- og pensionsbranchens dataetiske principper

Læs mere arrow-right

Sæt dataetikken i system

Cool eller Creepy-principperne er i 2024 blevet suppleret med udgivelsen ”Sæt dataetikken i system”.
Materiale er delt i tre udgivelser, som med afsæt i Cool eller Creepy sætter fokus på forskellige niveauer af arbejdet med dataetik:
Del 1: Dataetiske politikker
Del 2: Dataetiske principper
Del 3: Fra principper til praksis

Sæt dataetikken i system er udviklet for at give inspiration og værktøjer til at komme i gang med eller løfte et igangværende arbejde med dataetik.
Vi håber samtidig, at virksomheder uden for forsikrings- og pensionsbranchen også kan få gavn af værktøjerne.

Publikation

Sæt dataetikken i system: F&P's dataetiske værktøjer

Læs mere arrow-right
Internt link ikon
Internt link

Eksterne værktøjer til arbejdet med dataetik

Seneste nyt

Nyhed {{article.tag}} {{article.publishedDate}}
{{article.header}} chevron
Se alle nyheder arrow-right
Sigrid Floor Toft

Vil du vide mere?

Kontakt vores ekspert i digitaliseringspolitik

Sigrid Floor Toft

Underdirektør, cand.jur.