Politik

Dataetik

Forsikrings- og pensionsbranchen har udviklet dataetiske principper, der sætter rammerne for branchens brug af data. Det gør vi, fordi den digitale udvikling går meget hurtig, og branchen ønsker at være transparent omkring sin brug af data.

Relateret til: Digitalisering og dataetik
Publiceret 21.03.2023

Tag stilling til dataetik

Data er brændstoffet i en digital verden. Vores brug af data kan for den enkelte være god eller dårlig. Rimelig eller urimelig. Fair eller unfair. Dataetik handler om, at vi tager stilling til, hvordan det er ”ok” at bruge data – og hvornår det ikke er ”ok”.

Et aktivt arbejde med dataetik betyder med andre ord, at vi tager stilling til, hvordan vi bruger data, og hvilke principper vi fastsætter for vores databrug.

Dataetik i forsikrings- og pensionsbranchen

Forsikrings- og pensionsbranchen har altid brugt data til at pulje og vurdere risici. Data er nemlig forudsætningen for, at vi har et forsikrings- og pensionssystem.

Da forsikrings- og pensionsbranchen er en integreret del af det danske velfærdssamfund, så er betydelige dele af borgernes økonomiske sikkerhedsnet også knyttet til borgernes pensions- og forsikringsordninger. Det giver i sig selv behov for at udveksle data. Samtidig giver nye teknologier nye muligheder for at forbedre sikkerhedsnettet gennem øget effektivitet eller via nye løsninger. Her har vi en central opgave i at sikre balancen mellem etik og innovation.

Tillid til digitale løsninger

Tillid er en forudsætning for at arbejde datadrevet. I forsikrings- og pensionsbranchen er vi – og har altid været – datadrevne. Derfor er det vigtigt, at vi skaber forståelse og tillid til branchens brug af data.

F&P arbejder generelt for et højt niveau af gennemsigtighed, ansvarlighed og sikkerhed. Derfor har forsikrings- og pensionsbranchen udviklet fælles dataetiske principper (en dataetisk branchestandard).

Branchestanden for dataetik har fået navnet ”Cool eller Creepy, databrug og dataetiske principper i forsikrings- og pensionsbranchen”.

Publikation

Forsikrings- og pensionsbranchens fælles dataetiske principper i publikationen ’Cool eller Creepy’

Læs mere arrow-right

Formålet med ”Cool eller Creepy” er at gøre dataetik til en styrkeposition og sikre fortsat tryghed ved branchens brug af data.

Forsikrings- og pensionsbranchen i Danmark var den første branche, der udviklede dataetiske principper og konkretiserede, hvad dataetik betyder i praksis.

Branchestandarden for dataetik blev udviklet i 2019 og efterfølgende lanceret og implementeret i 2020. Læs mere om baggrunden for de dataetiske principper her.

Nedenfor finder du mere information om F&P’s dataetiske principper, som tager udgangspunkt i de tre hovedoverskrifter: Transparens, personalisering og forebyggelse samt datasikkerhed.

De 3 hovedprincipper for dataetik:

For at forbrugerne kan kontrollere og trygt dele deres data, skal det være transparent, hvad forbrugerne siger ja til, hvorfor og hvordan deres data bliver analyseret og opbevaret, hvad de bliver anvendt til og ikke mindst, hvad fordelene for forbrugerne er.

Data kan skabe mulighed for individuelt tilpassede produkter og mere præcis rådgivning. De forbrugere, som ønsker det, bør kunne sætte flere data i spil (eksempelvis kørselsdata) for at få fx hurtigere hjælp eller bedre vilkår. Branchen har her et ansvar for at sikre, at alle har adgang til forsikringer på rimelige vilkår – også dem som fravælger forsikringer med særlig databrug - og når data anvendes til individuel tilpasning af kundeoplevelsen, så skal det altid ske i kundernes eller medlemmernes interesse.

Når en privat virksomhed eller myndighed forvalter forbrugerens data, så har pågældende en etisk forpligtigelse til at opbevare disse data sikkert.

Internt link ikon
Internt link

Værktøjer til arbejdet med dataetik

Seneste nyt

Nyhed {{article.tag}} {{article.publishedDate}}
{{article.header}} chevron
Se alle nyheder arrow-right
Sigrid Floor Toft

Vil du vide mere?

Kontakt vores ekspert i digitaliseringspolitik

Sigrid Floor Toft

Underdirektør, cand.jur.