Politik

Kunstig intelligens

F&P lægger vægt på at opnå en balanceret regulering af kunstig intelligens, der sikrer ansvarlighed, beskytter borgerne og muliggør innovation.

Relateret til: Digitalisering og dataetik
Publiceret 06.02.2024

Ansvarlig brug af kunstig intelligens

Kunstig intelligens vil transformere, hvordan vi arbejder med data og processer. Gennem øget indsigt, automatisering og beslutningsunderstøttelse vil kunstig intelligens give os nye og mere effektive produkter, services og arbejdsgange.

Udbredelsen af kunstig intelligens og teknologiens komplekse natur rejser dog også en række etiske og tekniske spørgsmål, vi i fællesskab skal adressere for at sikre en ansvarlig brug af teknologien.

Netop spørgsmålet om, hvordan vi bruger teknologien, er helt centralt. For det er de handlinger og beslutninger, der træffes af de virksomheder, myndigheder og personer, som benytter kunstig intelligens, der er afgørende for, at teknologien bruges ansvarligt.

For forsikrings- og pensionsbranchen er det vigtigt, at kunderne er trygge ved branchens brug af data. Derfor arbejder vi kontinuerligt med at sikre klare rammer og transparens. F&P’s dataetiske principper er et vigtigt fundament for arbejdet på det område.

Kunstig intelligens kan i forsikrings- og pensionsbranchen fx bruges til:

 • At effektivisere eksisterende sagsgange (fx adgang til hurtigere afgørelser og erstatningsudbetalinger)
 • At forebygge og mindske risikoen for skader
 • At forbedre kundeservicen (fx via chatrobotter)
 • At nedsætte sagsbehandlingstiden og automatisere en række interne processer
 • At udvikle nye produkter og services til kunderne – eller forbedre eksisterende tilbud
 • At sikre bedre risikovurderinger
Internt link ikon
Internt link

Eksempler på brug af kunstig intelligens i forsikrings- og pensionsbranchen

Hvad mener danskerne om kunstig intelligens?

F&P har i samarbejde med Epinion spurgt 1.559 danskere om deres holdninger til brug af data, algoritmer og kunstig intelligens.

Målet med undersøgelsen var at afdække danskernes forventninger og holdning til den stigende brug af data, algoritmer og kunstig intelligens.

Undersøgelsen viser, at danskerne vil gerne dele data med andre. Men de vil selv have noget ud af det – og tilliden, etikken og gennemsigtigheden skal være høj.

Balanceret regulering af kunstig intelligens

Udviklingen og brugen af kunstig intelligens i forsikrings- og pensionsbranchen er i høj grad allerede dækket af eksisterende dansk og EU-lovgivning for den finansielle sektor, der adresserer mange af de potentielle risici og udfordringer ved teknologien. 

De juridiske rammer på EU-niveau dækker blandt andet fundamentale rettigheder, privacy og databeskyttelse, produktsikkerhed og ansvar. Det bliver suppleret af national lovgivning og retningslinjer på området - fx Finanstilsynets vejledning om superviseret machine-learning.

Den fortsat stigende anvendelse af kunstig intelligens både i det private og det offentlige har generelt stort fokus fra lovgivere verden over. Særligt fra EU er der en række regler på vej, fx AI-act (Kunstig intelligens-forordningen), som skal regulere kunstig intelligens for at opnå en ansvarlig anvendelse af teknologien.

F&P lægger vægt på fire centrale målsætninger

F&P lægger vægt på følgende målsætninger for brug og regulering af kunstig intelligens:
 

 • Vi vil fremme en ansvarlig tilgang til kunstig intelligens i forsikrings- og pensionsbranchen. Vi skal gribe de muligheder, teknologien tilbyder og adressere de risici og udfordringer, som teknologien også giver.

 • Regulering af kunstig intelligens bør være risikobaseret og proportionel.
  Kravene i reguleringen skal afspejle den reelle risiko ved teknologien.
 • Vi skal undgå dobbeltregulering. Nye krav skal balancere med eksisterende lovgivning, fx GDPR og sektorspecifikke regler. Dobbeltregulering giver byrder for virksomheder og myndigheder, og det skaber ikke værdi for borgeren, hvis flere regelsæt stiller enslydende krav.
   
 • Nye krav må ikke blive en unødig barriere for udviklingen. Teknologiudviklingen går hurtigere end lovgivningen. Derfor er det vigtigt, at der sættes rammer, som understøtter en løbende udvikling. Vi skal undgå, at konstant skiftende detailregulering ender i en unødig omstillingsbyrde hos myndigheder og virksomheder og dermed bliver en barriere for at indarbejde nye løsninger, der skaber værdi for samfund, borgere og erhvervsliv.

Hvad kendetegner kunstig intelligens?

Kendetegnet ved den ”software”, der i dag er i brug under navnet kunstig intelligens, er, at systemet selv – uden menneskelig indblanding - på baggrund af input opbygger en model (en avanceret regelmotor), der kan tolke eller agere på baggrund af data.

Det adskiller tydeligt kunstig intelligens fra gængse software systemer, hvor en model eller regelmotor vil være kodet af mennesker. Den adskillelse mellem traditionel software og kunstig intelligens, mener vi, bør være bærende, når vi ønsker at regulere kunstig intelligens.

Læs mere: Hvad er kunstig intelligens, hvad adskiller det fra traditionel software?​

Seneste nyt

Nyhed {{article.tag}} {{article.publishedDate}}
{{article.header}} chevron
Se alle nyheder arrow-right
Sigrid Floor Toft

Vil du vide mere?

Kontakt vores ekspert inden for digitaliseringspolitik

Sigrid Floor Toft

Underdirektør, cand.jur.