Politik

Solvens II – beskyttelse af forsikrings- og pensionskunder i EU

Det er vigtigt, at Solvens II-reglerne fortsat sikrer, at danske og andre europæiske pensions- og forsikringsselskaber er solvente, og forbrugerne er beskyttet og trygge. Men reglerne bør ikke blive så stramme, at det unødigt koster afkast eller arbejdspladser.

Relateret til: Finansiel regulering
Publiceret 19.07.2023

Solvens II skal sikre forsikrings- og pensionskunderne

Siden 1. januar 2016 har europæiske forsikringsselskaber været reguleret af en række regler, der hedder Solvens II. Reglerne har til formål at sikre, at forsikrings- og pensionskunder i hele EU har samme forbrugerbeskyttelse, uanset hvor de køber forsikring eller har deres pensionsopsparing. 

Princippet bag Solvens II er, at jo mere risikofyldt et selskabs forretningsmodel er, jo mere kapital skal det holde i reserve. Solvens II afspejler derved risikoen i de enkelte selskaber. Fx kræver investeringer i aktier mere kapital i reserve end investeringer i obligationer.  Det samme gør sig gældende for et forsikringsselskab, der kun dækker én type risici (fx arbejdsskade) vs. et forsikringsselskab, der dækker en bred vifte af risici.

Danske selskaber er blandt de mest velpolstrede i EU. I 2021 havde danske selskaber 2,5 gange så meget kapital, som der kræves.

Selskaberne skal fortsat kunne skabe vækst i samfundet

F&P bakker op om Solvens II-reglerne, da de sikrer tryghed hos forsikrings- og pensionskunderne. Det er dog samtidig vigtigt, at reglerne ikke bliver så stramme, at de begrænser selskabernes mulighed for at investere og bidrage til vækst i samfundet og til danskernes pensioner.

EU Kommissionen har siden 2019 været i gang med et planlagt ’2020 review’ af solvensreglerne. En evaluering, som F&P støtter klart op om, da gennemgangen er med til at sikre, at principperne i Solvens II fastholdes, samt at de fortsat er passende og tidssvarende. 

F&P har også i forbindelse med evalueringen udarbejdet en række positions papers og bidraget til høringssvar via Insurance Europe. Og branchens argumenter er blevet hørt af danske og andre europæiske politikere, så udspillet fra den europæiske tilsynsmyndighed, EIOPA, potentielt er blevet blødt op, så det ikke strammer reglerne så meget, at det går ud over væksten i Danmark.

F&P’s fokusområder i 2020-reviewet af Solvens II

Det er vigtigt, at EU-landene fastholder principperne i Solvens II om, at forbrugerbeskyttelsen skal ske gennem en risikobaseret tilgang. Med andre ord bør reglerne altid have fokus på, hvor risikoen er størst, så vi undgår unødig regulering og sikrer vækst og udvikling i Danmark. 

Derfor har F&P særligt fokus på følgende: 

Volatilitets justering (VA)

VA henviser til den rente, som selskaberne skal anvende til at opgøre deres forventede forpligtelser over for kunderne. I Danmark afspejler tillægget bl.a. investeringer i realkredit obligationer. Da realkredit obligationer er en væsentlig del af den samlede danske økonomi, er det vigtigt, at danske forsikrings- og pensionsselskaber fortsat har et incitament til at investere i dem.

Proportionalitet

I forhold til proportionalitet har vi fokus på, at ubetydelige risici bør kunne opgøres efter mindre ressourcekrævende metoder. Det handler i særdeleshed om, at små selskaber ikke bør være underlagt de samme rapporteringskrav som store multinationale selskaber.

Renterisiko

Renterisiko i reviewet afspejler, hvor udsatte selskaberne er for ændringer i renten. Da Solvens II blev vedtaget i 2016, havde ingen forestillet sig, at renter kan blive negative. Dette retter reviewet op på, og det er noget, branchen klart støtter.

Bæredygtighed

Bæredygtighed er gået fra at have en marginal betydning i reviewet til at være et hovedemne for mange. I relation til Solvens II handler bæredygtighed bl.a. om, hvorvidt der er forskellig risiko forbundet med grønne og sorte investeringer, indtænkning af bæredygtighed i risikostyringen af selskabet, hvor ofte naturkatastrofer forekommer og specielt om, hvordan bæredygtighedsemner påvirker selskabet fremover. F&P bakker generelt op om evidens- og risikobaserede tiltag.

Ordbog og ofte stillede spørgsmål

Forstå begreberne og bliv klogere på Solvens II

Gå til siden arrow-right

Seneste nyt

Nyhed {{article.tag}} {{article.publishedDate}}
{{article.header}} chevron
Se alle nyheder arrow-right
Jenny Maria Thers Rée

Vil du vide mere?

Kontakt vores ekspert inden for klima, solvens og skat

Jenny Maria Thers Rée

Chefkonsulent, aktuar