Politik

Ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab

Pensionsbranchen arbejder målrettet for, at danskernes pensionsopsparinger ikke bare investeres økonomisk ansvarligt, men også investeres på ansvarlig vis med respekt for menneskerettigheder, klima, internationale konventioner og ledelsesmæssige forhold.

Relateret til: Investeringer
Publiceret 19.07.2023

Forsikrings- og pensionsbranchen råder over knap 4.000 mia. kr., som investeres på vegne af branchens kunder og medlemmer. Pensionsselskabernes kerneopgave er at skaffe afkast til pensionskunderne og dermed sikre danskerne en tryg alderdom. Men pensionsbranchen arbejder også målrettet for, at danskernes pensionsopsparinger ikke alene investeres økonomisk ansvarligt, men også investeres på ansvarlig vis med respekt for menneskerettigheder, klima, internationale konventioner og ledelsesmæssige forhold. 

Selskaberne tager derfor aktive valg om, hvad der investeres i, og hvad der ikke investeres i.

Branchens tilgang til ansvarlighed

FN definerer ansvarlig investeringsadfærd som en strategi og praksis, der inkorporerer miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (ESG – Environmental, Social and Governance). FN peger samtidig på, at bæredygtighed og ansvarlighed går hånd i hånd med afsæt i FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Pensionsselskaberne har forskellige tilgange til og indsatser inden for ansvarlighed og bæredygtighed i investeringerne, der tager udgangspunkt i deres kunders ønsker og forventninger. Selskabernes måde at udmønte ansvarlighed og aktivt ejerskab på, kan derfor ikke ensrettes, men de tager afsæt i fælles udgangspunkter, der bygger på internationale retningslinjer og konventioner.

Her er bl.a. ESG-forhold og -faktorer blevet en vigtig målestok for, hvor ansvarlige og bæredygtige investeringer vurderes at være. I EU bygges reguleringsmæssige tiltag på bæredygtighedsområdet også op omkring ESG-faktorerne.

Derudover bakker pensionsselskaberne også op om andre, forskellige initiativer for yderligere at fremme bæredygtige og ansvarlige investeringer og menneskerettigheder. 

Det drejer sig fx om UN Principles for Responsible Investment (PRI), som er et FN-støttet netværk af investorer, der arbejder sammen om at implementere seks principper om ansvarlige investeringer. Eller OECD Guidelines for Multinational Enterprises, som er retningslinjer og anbefalinger om ansvarlig forretningsadfærd udarbejdet af regeringer til multinationale virksomheder og UN Global Compact Principles , som er principbaseret forretningsmæssig tilgang til at efterleve fundamentale principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. 

Derudover bakker pensionsselskaberne også op om internationale retningslinjer for menneskerettigheder, fx UN Guiding Principles on business and Human Rights, Investor Alliance for Human Rights, Dansif m.fl., som alle har fokus på vejledende principper og retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv, og som danner grundlaget for samarbejde inden for og på tværs af landegrænser.

Danske pensionsselskaber indgår i aktivt ejerskab

En del af arbejdet med ansvarlige investeringer handler også om at indgå i aktivt medejerskab af de virksomheder, som branchen investerer i. Aktivt ejerskab er et vigtigt aspekt af ansvarlige og bæredygtige investeringer. Aktiv aktiebesiddelse er et vigtigt værktøj, der påvirker virksomhedernes adfærd, og hjælper virksomheder med at tilpasse sig ændringer. 

Pensionsselskaberne går - via deres medejerskab af en virksomhed - ofte i dialog med ledelsen, eller bruger sin stemmeret på generalforsamlingen med det formål at presse de virksomheder, de investerer i, til at ændre adfærd og forretningsstrategi eller flage særlige nedslagspunkter, så de pågældende virksomheder sadler om og i højere grad fremmer en grøn og bæredygtig omstilling, det sociale ansvar eller de ledelsesmæssige forhold. Lykkedes det ikke at ændre adfærden, kan pensionsselskaberne overveje at sælge sine aktier.

Stigende fokus på biodiversitet og skov

Som en central del af arbejdet med ESG har pensionsselskaberne også i stigende grad fokus på, hvordan deres investeringer påvirker naturen og biodiversiteten, herunder økosystemer, afskovning og havmiljø. 

Selskaberne arbejder med at indarbejde hensyn til naturressourcerne i deres investeringsbeslutninger. Branchen og selskaberne er derfor i dialog med myndigheder og NGO'er om biodiversitet og skov. En dialog, der er vigtigt, da vi i forhold til skov og biodiversitet står overfor de samme problemstillinger og udfordringer, som på andre dele af bæredygtighedsområdet, hvor der er mangel på adgang til kvalitetsdata, regulering og standarder.

Udfordringerne på området er enorme, og både erhvervsliv og myndigheder kæmper med at finde de rigtige fælles løsninger. Biodiversitet bliver ifølge World Economic Forum efter alt at dømme blandt de største risikoområder på niveau med klimaforandringerne og ekstremvejr. Dertil kommer, at der i modsætning til CO2-reduktioner, som en fælles videnskabelig målestok, ikke på samme måde er enighed om kriterier, standarder og måleenheder.

F&P med i nyt partnerskab for biodiversitet

F&P er med i et nyt partnerskab for biodiversitet med regeringen og erhvervslivet, som har til formål at styrke effekten af danske virksomheders frivillige indsatser om at beskytte naturen og økosystemer. Vi er glade for, at regeringen har tænkt os ind i partnerskabet om at bevare og fremme af biodiversiteten. Forsikrings- og pensionsselskaberne er aktive spillere på den bæredygtige dagsorden, og derfor er det også oplagt, at vi sidder med og er med til at udvikle anbefalinger, der kan understøtte det nødvendige arbejde med at beskytte og fremme biodiversitet både i Danmark og resten af verden.

Formålet med det nystiftede partnerskab er derfor at udarbejde anbefalinger, der kan styrke effekten af initiativer, som skal beskytte den globale natur og verdens økosystemer. Anbefalingerne skal målrettes virksomheder, myndigheder og forsknings- og vidensinstitutioner i Danmark.

Seneste nyt

Nyhed {{article.tag}} {{article.publishedDate}}
{{article.header}} chevron
Se alle nyheder arrow-right
Maria Emma Nitsche

Vil du vide mere?

Kontakt vores ekspert i klima, solvens og skat

Maria Emma Nitsche

Chefkonsulent