Politik og holdninger

Pensionsbranchens betingede klimatilsagn

Den danske pensionsbranche har afgivet et betinget tilsagn om at investere yderligere 350 mia. kr. i grønne investeringer frem mod 2030. Pensionsselskaberne har allerede investeret betydeligt i klima- og miljørelaterede projekter og virksomheder

Relateret til: Klima og energi
Publiceret 20.09.2023

Grønt tilsagn på 350 mia. kr. og samlet mål om knap 500 mia. kr. i 2030

Danmark ønsker at være foregangsland, når det gælder den grønne omstilling, og den danske pensionsbranche har en lang tradition for at investere grønt, fx grøn og bæredygtig energi (det danske vindmølleeventyr). 

I forbindelse med FN’s generalforsamling i New York 2019, afgav den danske pensionsbranche et betinget tilsagn om at investere yderligere 350 mia. kr. i grønne investeringer frem mod 2030. 

Pensionsbranchens opgørelse af grønne investeringer har til og med 2022 taget udgangspunkt i FN’s verdensmål 7 om bæredygtig energi. Dette vil fx være investeringer i vindenergi-, solenergi, biomasse og lignende, energieffektivisering i bygninger m.m. samt energitransmission af el.

Status på tilsagnet 2022

F&P har opgjort 2022-status på efterlevelse af pensionsbranchens betingede tilsagn om at investere yderligere 350 mia. kr. i den grønne omstilling frem mod 2030. Trods et år præget af volatile finansielle markeder og faldende aktiekurser, fortsætter den danske pensionsbranche med at investere i klima- og miljørelaterede projekter og virksomheder.

Branchens totale beholdning af grønne investeringer investereret inden for rammerne af verdensmål 7 om bæredygtig energi udgør pr. medio 2022 240 mia. kr. 

Fra 2024 opgøres klimatilsagnet efter EU’s miljøtaksonomi

Tilsagnet fra branchen overgår til at blive afgrænset og opgjort efter Miljøtaksonomiens bestemmelser og kriterier, når den nye forordning træder i kraft. Taksonomien er en ny fælles referenceramme og målestok, der primært har som formål at fastlægge, hvad der kan klassificeres som bæredygtige økonomiske aktiviteter. Miljøtaksonomien betyder, at EU får et fælles sprog for, hvad der er miljømæssigt bæredygtigt, men det er fortsat op til de enkelte selskaber at vurdere, hvilke investeringer de vil foretage.

Pr. medio 2024 forventes tilsagnet offentliggjort første gang efter den nye opgørelsesmetode.

Seneste nyt

Nyhed {{article.tag}} {{article.publishedDate}}
{{article.header}} chevron
Se alle nyheder arrow-right
Maria Emma Nitsche

Vil du vide mere?

Kontakt vores ekspert i klima, solvens og skat

Maria Emma Nitsche

Chefkonsulent