Politik

Samspillet mellem offentlige og private pensioner

F&P arbejder for, at det altid kan betale sig at spare op til egen alderdom. Det kræver, at de offentlige og private pensioner spiller bedst muligt sammen. Vi har fokus på skatteforhold og overgangen mellem arbejdsliv og pensionisttilværelse.

Relateret til: Pensionspolitik og beskæftigelse
Publiceret 20.07.2023

Pensionssystemet sikrer generelt en god indkomst som pensionist

Det danske pensionssystem er år efter år kåret som et af verdens bedste. Det er det, fordi det på bedste vis kombinerer de tre typer af pension:  folkepension, arbejdsmarkedspension og privattegnede pensioner. Ni ud af ti danskere på arbejdsmarkedet har en pensionsordning, og det betyder, at mange får en indkomst i pensionsårene, der er tæt på indkomsten i arbejdslivet.

I F&P arbejder vi for, at vores pensionssystem fortsat udvikler sig og bliver endnu bedre.

Pressemeddelelse, oktober 2022

Danmarks pensionssystem er fortsat i verdensklasse

Læs nyhed arrow-right

Tydelige incitamenter og fleksibilitet

F&P arbejder for et enkelt pensionssystem med tydelige og gode incitamenter til at spare op og mulighed for fleksibel tilbagetrækning, herunder:

  • at det altid kan betale sig at spare op til pension, blandt andet ved at sikre det bedst mulige samspil mellem de forskellige offentlige og private pensioner i pensionsalderen 
  • forenkling af det offentlige pensionssystem og i reglerne, der gælder for privatopsparede pensioner, så pensionssystemet som helhed bliver lettere at gennemskue og forstå
  • mere fleksibilitet i overgangen fra arbejdsliv til pensionistliv. Pensionering behøver ikke være enten eller, og det skal reglerne indrettes til. Læs F&P’s forslag her.

I dag kan det i langt højere grad end tidligere betale sig at spare op til pension (læs mere i afsnittet længere nede om samspilsproblemet). F&P bakker op om alle de ændringer, som er gennemført de senere år for at gøre incitamenterne til både arbejde og pensionsopsparing bedre. 

For at komme helt i mål foreslår F&P at målrette det ekstra pensionsfradrag yderligere med en højere procentsats tæt på folkepensionsalderen, fordi pensionsopsparing samlet set stadig beskattes hårdest tættest på folkepensionsalderen. 

Et øget pensionsbidrag virker som en skattelettelse, når pension er en fast del af lønnen. Derudover vil det styrke den fradragsberettigede del af pensionsopsparingen, som danskerne først betaler skat af, når de får den udbetalt som pensionister. Dertil vil det samtidig øge tilskyndelsen til at inkluderer pension i lønpakken hos den lille gruppe af danskere, der ikke sparer op til egen pension.

Kronik – Børsen 7. februar 2023, Jan V. Hansen

Regeringen bør øge pensionsfradraget og droppe rigide tilbagetrækningsregler

Læs mere arrow-right

Det skal altid kunne betale sig at spare op til pension

Efterhånden som pensionssystemet er blevet udbygget, så flere og flere danskere selv sparer op til pensionisttilværelsen, er flere uhensigtsmæssigheder i systemet blevet tydelige. Det gælder særligt det såkaldte samspilsproblem, hvor det for nogle danskere ikke kan betale sig at indbetale til pension, når de nærmer sig pensionsalderen. Problemet opstår, fordi udbetalinger fra offentlige ydelser (som pensionstillæg og boligtilskud) aftrappes i forhold til egen indkomst. For pensionister er det oftest udbetalinger fra egne pensionsopsparinger. 

Ved indbetaling til en pensionsordning får man et fradrag i skatten, der modsvares af, at der skal betales skat af udbetalingen. Langt de fleste lønmodtagere, der rammes af samspilsproblemet, har en skatteværdi af skattefradraget på bundskatteniveau. Men når udbetalingen beskattes meget hårdere i kraft af samspilsproblemet, kan det for nogle ikke betale sig at indbetale til deres pensionsopsparing. 

Det smarte ved aldersopsparingen er, at udbetalingerne er skattefrie og ikke indgår i det indkomstgrundlag, som man bruger til at aftrappe de offentlige ydelser med. Til gengæld får man ikke fradrag i skatten, når man indbetaler på aldersopsparing. 

Samspilsproblemet er næsten løst

Samspilsproblemet har tidligere været et stort problem for grupper, der ikke betaler topskat, fordi det har betydet, at det, særligt tæt på folkepensionsalderen, ikke har kunnet betale sig at spare op til pension. Folketinget har i de senere år lavet en række tilpasninger til pensionssystemet, der har betydet, at samspilsproblemet er blevet langt mere håndterbart. Særligt er aldersopsparingen blevet målrettet, så man kan indbetale større beløb tæt på folkepensionsalderen, og der er indført et ekstra skattefradrag for pensionsopsparing i livrente og ratepension. Derudover har Folketinget fjernet modregningen i folkepensionens tillæg af erhvervsindkomst 

Pressemeddelelse, februar 2023

F&P: Opgør med modregning er en kæmpe håndsrækning til pensionister i job

Læs mere arrow-right

Seneste nyt

Nyhed {{article.tag}} {{article.publishedDate}}
{{article.header}} chevron
Se alle nyheder arrow-right
Karina Ransby

Vil du vide mere?

Kontakt vores ekspert i pension og velfærd

Karina Ransby

Underdirektør, cand.polit.