Politik

Skatte- og afgiftspolitik

Skatter og afgifter er nødvendige for at finansiere velfærden. Derfor er det også vigtigt, at skattereglerne er enkle at forstå og efterleve for både kunder og virksomheder. Det sikrer retssikkerheden og skaber de rette incitamenter til at spare op til pension og til at forsikre sig.

Relateret til: Skat og erhvervspolitik
Publiceret 20.07.2023

Skatter og afgifter er med til at finansiere velfærdssamfundet

I et velstands- og velfærdssamfund som det danske er det nødvendigt at opretholde et højt niveau for skatter og afgifter til at finansiere det offentliges udgifter til velfærd i form af fx uddannelse, sundhed, ældrepleje og overførselsindkomster. I Danmark udgør de samlede skatter og afgifter ca. 46 pct. af den samlede værdiskabelse (BNP).

Forsikrings- og pensionsselskaberne og deres kunder leverer et betydeligt bidrag hertil i form af selskabsskat, pensionsafkastskat, forsikringsafgifter samt moms og lønsumsafgift. Læs mere om branchens bidrag her.

Beskatningen skal give de rette incitamenter for kunderne

Det er afgørende for vores velstandssamfund, at borgerne har de rette incitamenter til at forsikre sig og spare op til pension. På den måde sikrer vi økonomisk tryghed for den enkelte, hvis uheldet er ude, og når borgeren når til pensionsalderen.  

F&P mener derfor, at de skatteregler, der retter sig direkte mod kunderne, skal være så enkle som muligt, så vi understøtter, at kunderne kan træffe de rette valg for dem om forsikring og pension. Særligt pensionsbeskatningsreglerne er komplicerede og indgår i samspil med andre regler, fx om modregning af pensioner

Pensionsafkastbeskatningen må ikke øges, og den skal synliggøres

For i højere grad at skabe overblik og gennemsigtighed over pensionsbeskatning for pensionsopsparerne, så bør pensionsafkastbeskatningen (skatten af afkastet på midler opsparet til pension) gøres mere synlig for den enkelte. Det kan fx være på www.skat.dk, så kunderne i højere grad får fokus på, at de betaler denne skat. 

Derudover har F&P også fokus på, at niveauet for pensionsafkastbeskatningen holdes på det nuværende niveau for at fastholde danskernes incitament til at spare op til deres alderdom. 

Pensionsafkastskatten udgør i dag 15,3 pct. af afkastet. Det er lavere end beskatningen af afkast på fri opsparing, fx af renteindtægter, som er fra ca. 25 pct. og opefter. Baggrunden er, at pensionsopsparing er en langsigtet opsparing og dermed bundet i mange år, hvilket understøttes ved en lav beskatning af det opnåede afkast. Det er også en forudsætning for de nuværende aftaler om størrelsen af indbetalinger til firmapensionsordningerne og pensionsordningerne aftalt som led i de kollektive overenskomster.

Forsikringsafgifterne skal fjernes eller reduceres

Der betales afgift af præmien på stort set alle typer forsikringer. F&P mener, at afgifterne bør reduceres, omlægges eller fjernes, da de formindsker forbrugernes og virksomhedernes incitament til at forsikre sig og dermed også det bidrag til velfærden, som kan opnås ved at forsikre sig. Læs mere om forsikringsafgifterne her.

Skattereglerne skal være enkle – også for virksomheder

Forsikrings- og pensionsselskaber er som udgangspunkt omfattet af samme skatteregler som andre virksomheder, fx selskabsskat af virksomhedernes indtjening. Men hertil kommer en række komplicerede særregler for branchen, som skal sikre, at beskatningen hænger sammen. 

Generelt kan komplicerede skatte- og afgiftsregler ikke undgås, men F&P arbejder for at holde kompleksiteten på et minimum og for, at den ikke øges unødigt, når ny lovgivning gennemføres. Lovgivningspresset øges i disse år, særligt i forbindelse med gennemførelse af EU-direktiver, som kommer i stadigt stigende tempo.

Seneste nyt

Nyhed {{article.tag}} {{article.publishedDate}}
{{article.header}} chevron
Se alle nyheder arrow-right
Tom Vile Jensen

Vil du vide mere?

Kontakt vores ekspert i klima, solvens og skat

Tom Vile Jensen

Underdirektør