Hænder på computer
F&P Arbejdsgiver

Privatlivspolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger hos F&P Arbejdsgiver

1. Vi er den dataansvarlige. Sådan kontakter du os:

F&P Arbejdsgiver er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Vores kontaktoplysninger:

F&P Arbejdsgiver
Philip Heymanns Alle 1
2900 Hellerup
Telefon: 41 91 91 11 
Mail: fparbejdgiver@fogp.dk

2. Kontaktoplysninger på Data Protection Officer (DPO)

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du skrive en mail til vores Data Protection Officer (DPO) på dpoarbejdsgiver@fogp.dk.

3. Formål og retsgrundlag for behandlingen af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • For at kunne give dig adgang til indhold på F&P Arbejdsgivers hjemmeside, sende dig nyheder mv., på grundlag af dine tilmeldinger (samtykke) og Persondataforordningens art. 6, nr. 1, litra f (interesseafvejning)
  • Hvis du har rejst sag mod en af F&P Arbejdsgivers medlemsvirksomheder som arbejdsgiver eller tidligere arbejdsgiver, fx gennem din fagforening eller privat advokat, modtager F&P Arbejdsgiver fra selskabet de relevante personoplysninger til varetagelse af sagen, jf. Persondataforordningens artikel 6, nr. 1, litra b og c, og artikel 9, nr. 2, litra b og f, samt Databeskyttelseslovens §§ 8, 11 og 12.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • For almindelige oplysninger Persondataforordningens art. 6, nr. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt), c (retlig forpligtelse), og f (interesseafvejning)
  • For følsomme oplysninger Persondataforordningens art. 9 litra b (nødvendig for at overholde arbejdsretlige pligter og rettigheder) og f. (retskrav)

4. Kategorier af personoplysninger 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger: navn, kontaktoplysninger, adresse, køn, sociale forhold, nationalitet, uddannelse, eksamensbeviser og certifikater, karriere, arbejdsgiver og tidligere ansættelser, ansættelsesforhold og vilkår.
  • Følsomme personoplysninger: Helbredsoplysninger, fysisk eller psykisk sundhed og tilstand, seksuel orientering, fagforeningsmedlemsskab (eller ikke-medlemskab)
  • Fortrolige oplysninger: CPR-nummer, strafbare forhold

5. Modtagere eller kategorier af modtagere 

Vi videregiver eller overlader i visse tilfælde dine personoplysninger til:

  • Domstolene i anledning af retssag, herunder faglig voldgift
  • Overenskomstbestemte forsikringsleverandører
  • It-leverandører for udsendelse af nyheder, tilmelding til arrangementer mv.

6. Hvor stammer dine personoplysninger fra?

I det omfang vi modtager dine personoplysninger fra andre end dig, kan vi afhængig af den konkrete situation ske via din tidligere eller nuværende arbejdsgiver. Vi kan også modtage personoplysninger om dig fra dine evt. repræsentanter (fagforening eller advokat).

7. Opbevaring af dine personoplysninger 

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe sagen er under behandling. Vi opbevarer efter sagens afslutning i 10 år som er forældelsen i forbindelse med rådgiveransvar. 

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv. 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet indtræffer for vores almindelige, generelle sletning. 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger uden hindring fra én dataansvarlig til en anden. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

9. Klage til Datatilsynet 

Du kan klage over F&P Arbejdsgivers behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Mail: dt@datatilsynet.dk

Se også www.datatilsynet.dk.

Web ikon
Cookiepolitik

Se cookiepolitik for F&P og F&P Arbejdsgiver