Hænder på computer

Privatlivspolitik

Generel privatlivspolitik for F&P

1. Hvem er vi?

Når du besøger F&P’s (herefter ”vi/os/vores”) hjemmeside, https://www.fogp.dk/ eller på anden måde er i kontakt med os, behandler vi personoplysninger om dig i overensstemmelse med nærværende generelle privatlivspolitik.

Vi er dataansvarlige for de personoplysninger, som vi behandler om dig. Vores kontaktoplysninger er:

F&P
CVR-nr. 11628184
Phillip Heymans Allé 1
2900 Hellerup

E-mail: databeskyttelse@forsikringogpension.dk
Telefon:
41 91 91 91

2. Hvordan behandler vi dine personoplysninger?

Nedenfor kan du finde en beskrivelse af F&P’s behandling af dine personoplysninger, herunder information om hvilke personoplysninger der behandles, formålet med behandlingen, behandlingsgrundlaget, videregivelse, behandlingens varighed og, hvor dette er relevant, oplysning om overførsel af personoplysninger til tredjelande.

2.1. Generel kommunikation med F&P

Når du henvender dig til F&P, behandler vi almindelige personoplysninger om dig.

Vi behandler personoplysninger om dig i form af navn, e-mailadresse og telefonnummer.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger i relation til generel korrespondance med F&P er vores legitime interesse i at kunne kommunikere med dig og yde service, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Hvis din henvendelse vedrører en (potentiel) aftaleindgåelse, behandler vi dine personoplysninger for at kunne gennemføre foranstaltninger forud for aftaleindgåelsen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

2.2. Nyhedsbreve

Når du har skrevet dig op til et af vores nyhedsbreve, herunder pressemeddelelser, behandler vi personoplysninger om dig i form af navn og e-mailadresse. I forbindelse med udsendelse og interaktion med nyhedsbrevene sker der ligeledes indsamling af IP-adresse og information om klik og åbninger af nyhedsbrevene.

Formålet med behandlingen af personoplysninger er at fremsende det/de ønskede nyhedsbrev(e), herunder pressemeddelelser, til dig.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke) samt markedsføringslovens § 10, stk. 1 om direkte markedsføring. Retsgrundlaget for behandlingen af IP-adresse og information om klik og åbninger af nyhedsbrevene er vores legitime interesse i at kunne forbedre og udvikle vores ydelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Du er til enhver tid berettiget til at trække dit samtykke tilbage. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at henvende dig til os via kontaktoplysningerne nævnt under punkt 1. At du trækker dit samtykke tilbage påvirker ikke den behandling af personoplysninger, der allerede har fundet sted forud for tilbagetrækningen af samtykket.

Der sker ikke videregivelse af ovennævnte personoplysninger til nogen tredjeparter.

2.3. Brug af cookies

Vores hjemmeside, https://www.fogp.dk/, gør brug af cookies. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik, som kan findes her.

3. Opbevaring og sletning af personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt for at opfylde det eller de formål med behandlingen, som er angivet ovenfor. Vi sletter således dine personoplysninger, når vi ikke længere har et sagligt formål med at opbevare disse. Til brug for vurderingen af opbevaringsperioden vil vi lægge vægt på eventuelle lovgivningsmæssige forpligtelser til opbevaring, forældelsesregler m.v., ligesom vi vil vurdere opbevaringsperioderne i lyset af behandlingens risiko. 

4. Overladelse og overførsel af dine personoplysninger

I forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, overlader vi disse til behandling hos en række af vores databehandlere, herunder udbydere af IT-systemer og hostingløsninger samt udbydere af løsninger til brug for fremsendelse af nyhedsbreve.

5. Hvilke rettigheder har du?

I henhold til databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har du en række rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret), artikel 15
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse, artikel 16
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning, artikel 17
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling, artikel 18
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet), artikel 20
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til indsigelse, artikel 21
Du har i de tilfælde, hvor behandlingen af personoplysninger er baseret på legitime interesser, ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Klage til Datatilsynet
Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet via www.datatilsynet.dk eller Datatilsynet, Carls Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, e-mail dt@datatilsynet.dk og telefon 33 19 32 00.

6. Databeskyttelsesrådgiver

F&P's databeskyttelsesrådgiver kan vejlede dig om dine rettigheder i forhold til behandling af personoplysninger i F&P:

Julie Greve Nonboe 
jnn@fogp.dk
28784619

Web ikon
Cookiepolitik

Her kan du se F&P's cookiepolitik og ændre cookie-samtykke