EDI

Pensionsoverførsler

Pensionsselskaber, pensionskasser og pengeinstitutter anvender EDI til elektronisk overførsel af pensionsordninger

Publiceret 10.07.2023

Pensionsselskaber, pensionskasser og pengeinstitutter anvender 1 eller flere af de 3 EDI løsninger for pensionsoverførsler. Alle 3 løsninger understøtter udveksling relevante oplysninger i elektronisk form, når pensionsordninger skal overføres fra et pensionsinstitut til et andet. De 3 løsninger for pensionsoverførsler er overførsler:

1. mellem to pensionsselskaber/pensionskasser
2. mellem pensionsselskaber/pensionskasser og pengeinstitutter
3. fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Løsning 1 understøtter overførsler efter reglerne i jobskifteaftalen, såkaldte §41 overførsler og renteaftalen. Renteaftalen regulerer, hvornår afgivende selskab bliver pålagt morarenter ved for sen overførsel.

Løsning 2 indeholder også en delingsfunktion, hvor en pensionsordning, som bliver overført fra en pensionsselskab, bliver delt mellem et pengeinstitut og et andet pensionsselskab. Denne delingsfunktion kræver særlig tilmelding. Det er det modtagende pensionsselskab som skal tilmelde sig funktionen. Løsningen 2 understøtter også renteaftalen for overførsler mellem et pengeinstitut og et pensionsselskab. Renteaftalen regulerer, hvornår afgivende pensionsinstitut bliver pålagt morarenter ved for sen overførsel.

Alle 3 løsninger kan kommunikere via 3 forskellige kanaler. Via Web EDI, i XML via FTP og i XML via webservice. Pensionsinstitutterne vælger selv, hvilken kommunikationskanal der ønskes. Udveksling af dokumenterne via Web EDI kræver ikke udvikling af egne systemer, da brugeren her logger på systemet og bruger EDI grænsefladen i systemet. De 2 andre udvekslingsformer i XML, kræver udvikling hos pensionsinstituttet.

I genvejene nederst, kan du hente brugervejledninger for de enkelte løsninger, tilmeldingsblanketter til brug for tilmelding til hver løsning og den tekniske beskrivelse af løsningerne mv.

Internt link ikon
Kursværn

Hent oversigt over pensionsselskaber med et aktivt kursværn