Branchesamarbejde

Erhvervsforsikringer

F&P har i samarbejde med medlemmerne udarbejdet vejledende betingelser, henstillinger og vejledninger inden for forskellige erhvervsområder

Betingelserne inden for søkaskoforsikring er vejledende. Betingelserne anvendes ikke af fiskeskibe, der dækkes af mindre gensidige selskaber.

 

 

F&P udarbejdede i 1986 vejledende betingelser for kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring. Betingelserne anvendes i dag som inspiration for forsikringsselskabernes egne forsikringsbetingelser.

 

  • Justering af forsikringsbetingelser for erhvervs- og produktansvar.
  • Almindelige betingelser for kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring.
  • Justering af forsikringsbetingelser for erhvervs- og produktansvar (engelsk).
  • Ændret udformning af serieskadeklausulen (§11) i den kombinerede erhvervs- og produktansvarsforsikring,
  • Standardbetingelser for produkttilbagekaldelsesforsikring.
  • Standardbetingelser for produkttilbagekaldelsesforsikring.
  • Fortolkning af erhvervs- og produktansvarsbetingelsernes ingrediens-/komponentdækning.

Vi anbefaler medlemmerne at håndtere skift af selskab (professionel ansvarsforsikring for beskikkede bygningssagkyndige), så de tegner en forsikring, der bygger på krav-rejst-princippet med retroaktiv dato mindst 6 år tilbage i tiden (dog tidligst 1. januar 1996). Garantitilsagnet i By- og Boligministeriets erklæring om afløbs-/ophørsdækning udstrækkes til også at omfatte denne periode.

  • Professionel ansvarsforsikring for beskikkede bygningssagkyndige