Helbredsoplysninger

Tidsgrænser

Selskabet indhenter og anvender kun relevante helbredsoplysninger, der har tydelig betydning for forsikringsrisikoen eller vurderingen af kundens skade og rettigheder.

Publiceret 11.09.2023

Selskabet indhenter og anvender kun relevante helbredsoplysninger, der har tydelig betydning for forsikringsrisikoen eller vurderingen af kundens skade og rettigheder. Det betyder, at selskabet i udgangspunktet alene indhenter helbredsoplysninger for en begrænset periode i forbindelse med risikovurdering og skadebehandling.

Risikovurdering ved køb eller ændring af forsikring

Selskabet indhenter i nogle tilfælde helbredsoplysninger, når en kunde vil købe en forsikring eller ændre i en eksisterende forsikringsaftale.
Når selskabet gør det, indhenter det i udgangspunktet kun helbredsoplysninger for en afgrænset periode på maksimalt 10 år forud for det tidspunkt, hvor kunden vil købe eller ændre forsikringen.
Hvis oplysningerne for den 10-årige periode giver indikation for det, kan selskabet indhente helbredsoplysninger, som ligger længere tilbage i tid. 

Sagsbehandling ved anmeldelse af personskade

Selskabet indhenter helbredsoplysninger, når kunden anmelder en personskade, og selskabet skal vurdere skadens omfang og den eventuelle erstatnings størrelse.
Når selskabet gør det, indhenter det i udgangspunktet kun helbredsoplysninger for en afgrænset periode på maksimalt 10 år for ud for tidspunktet for den anmeldte skade.
Hvis oplysningerne for den 10-årige periode giver indikation for det, kan selskabet indhente helbredsoplysninger, som ligger længere tilbage i tid.

Seneste nyt

Nyhed {{article.tag}} {{article.publishedDate}}
{{article.header}} chevron
Se alle nyheder arrow-right