Job og karriere i F&P

Sådan behandler vi dine persondata i forbindelse med rekruttering

Når du søger en stilling i F&P, behandler vi som led i rekrutteringsprocessen personoplysninger om dig. Du kan her læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til vores behandling.

Formål med- og retsgrundlag for behandlingen

Vi behandler din ansøgning, dit CV og øvrige oplysninger, som du har sendt til os i forbindelse med rekruttering, for at kunne udvælge og ansætte kandidater i F&P. Dine oplysningerne anvendes ikke til andre formål; medmindre du giver samtykke hertil.

Hvis du bliver tilbudt ansættelse i F&P, vil vi bruge de relevante oplysninger, som du har sendt til os, til udarbejdelse af bl.a. ansættelseskontrakt, oprettelse af dig i vores HR- og lønsystem, som bruger i vores IT-systemer etc.

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b om opfyldelse af kontrakt, databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f om legitime interesser samt databeskyttelseslovens § 8 om oplysninger om strafbare forhold.

Såfremt behandlingen er baseret på dit samtykke, vil retsgrundlaget være databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a om samtykke. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at skrive til databeskyttelse@forsikringogpension.dk  

Dine personoplysninger er kun tilgængelige for HR samt den personkreds, der er involveret i rekrutteringen.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler de personoplysninger om dig, som indgår i din ansøgning, CV og øvrige dokumenter, som du har sendt til os.

Der vil typisk være tale om almindelige personoplysninger, og det vil afhænge af de oplysninger, du selv oplyser i din ansøgning. Der vil derfor efter omstændighederne være tale om: Navn, adresse, mailadresse, telefonnummer, alder, civilstand, fødested, uddannelsesoplysninger (herunder eksamensresultater), fotografi, CPR-nummer og øvrige oplysninger afgivet af dig fx link til LinkedIn-profil eller lignende. 

I forbindelse med rekrutteringen anvender vi muligvis en personlighedsanalyse- og en færdighedstest. Selve testen tager du som udgangspunkt hjemmefra via internettet. 

Hvis du har oplyst en eller flere referencer kan vi, efter at have indhentet samtykke fra dig, kontakte referencen og indsamle oplysninger om dig, jf. databeskyttelseslovens § 12, stk. 3.

Hvis du bliver tilbudt en stilling, kan din ansættelse efter en konkret og individuel vurdering være betinget af, at du fremviser en privat straffeattest, hvor der ikke er anmærkninger, som er til hinder for at bestride stillingen. Straffeattesten opbevares ikke men på din personalesag noteres det, at du har fremvist straffeattest i forbindelse med ansættelsen.

Videregivelse af dine personoplysninger

F&P anvender rekrutteringssystemet Emply. Som ansøger skal du derfor også for at søge en stilling i F&P indtaste dine personoplysninger i en ansøgningsformular samt uploade din ansøgning, CV m.v. i Emply.

Hvis du som led i ansættelsesprocessen bliver bedt om at udfylde en personlighedsanalyse og en færdighedstest, anmoder vi om dit samtykke til, at vi må dele personoplysninger såsom dit navn, din ansøgning og CV samt din e-mail med den leverandør, som udfærdiger test på vegne af F&P, så du kan få onlineadgang til at tage testene. Leverandøren agerer i den henseende som selvstændig dataansvarlig, hvorved der henvises til leverandørens persondatapolitik.

Hvis F&P anvender ekstern leverandør i form rekrutteringsbureau eller headhunter til rekrutteringsprocessen, vil disse leverandører ligeledes agere som selvstændige dataansvarlige, hvorved der henvises til leverandørens persondatapolitik.

Tidsrum for opbevaring af dine personoplysninger

Hvis du bliver tilbudt ansættelse, gemmes din ansøgning og dit CV og eventuelle øvrige personoplysninger, som du har afgivet, i vores rekrutteringssystem Emply. Du kan læse mere F&P´s behandling af dine persondata i F&P´s interne persondatapolitik, som du får udleveret ved ansættelse.

Hvis du ikke bliver tilbudt ansættelse, gemmes dine personoplysninger i rekrutteringssystemet Emply i indtil 6 måneder. Du kan til enhver tid anmode om at få indsigt i, berigtige eller få slettet dine personoplysninger ved at kontakte F&P´s HR-chef.  

Konsekvenser ved behandlingen

Behandlingen af dine personoplysninger, jf. nærværende privatlivspolitik sker udelukkende med henblik på udvælgelse af rette kandidat til den pågældende opslåede stilling. 

Hvis du har fremsendt en uopfordret ansøgning, vil dine personoplysninger anvendes til at undersøge, om F&P har en ledig stilling til dig.

Dermed kan behandlingen af dine personoplysninger føre til, at du får afslag på din ansøgning.

Dine rettigheder

  • Du har mulighed for at søge indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig
  • Du har ret til at få berigtiget de personoplysninger, som vi behandler om dig.
  • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer
  • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger og ret til begrænsning af vores behandling
  • Du har i visse tilfælde ret til at modtage eller transmittere dine personoplysninger (dataportabilitet) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring
  • Du kan til enhver tid redigere din profil i Emply, hvis du ønsker at slette, uploade og redigere dine oplysninger.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at sende en mail til databeskyttelse@forsikringogpension.dk  

Kontaktinfo

Ønsker du at klage over F&P´s behandling af dine personoplysninger kan du kontakte:

F&P
Phillip Heymans Allé 1
2900 Hellerup
Tlf. 41 91 91 91
databeskyttelse@forsikringogpension.dk  

Du har også mulighed for at klage over F&P´s behandling af dine personoplysninger ved at indgive en klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Carls Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

 

Web ikon
Privatlivspolitik

Her kan du se F&P's generelle privatlivspolitik