Politik

Pension – åbenhed og gennemsigtighed

Pensionsopsparerne bør kende alle væsentlige forhold om deres pensionsordninger. Derfor arbejder pensionsbranchen hele tiden med at sørge for, at forbrugerne nemt og overskueligt kan få fyldestgørende og sammenlignelige informationer.

Relateret til: Åbenhed og gennemsigtighed
Publiceret 20.07.2023

Pensionskunder skal træffe valg på et oplyst grundlag

Det er vigtigt, at forbrugere har adgang til væsentlige informationer, så de kan træffe oplyste valg. Og det er særligt vigtigt i pensionsmarkedet, fordi pension handler om den enkeltes forsørgelsesgrundlag i alderdommen. 

De valg, man tager omkring sine pensioner – eller som ens arbejdsgiver eller fagforening træffer – kan få afgørende betydning for ens fremtidige liv. F&P arbejder for, at disse valg træffes på et så oplyst grundlag som muligt, og at branchen bidrager med en høj grad af åbenhed og gennemsigtighed.

For danskerne er det vigtigt at kunne se, hvor gode pensionsselskaberne hver især er til at skabe afkast til deres kunder, hvor høje omkostninger kunderne betaler på pensionerne, hvad risikoen på pensionsproduktet er osv. Og det bliver vigtigere og vigtigere, fordi en større og større andel af pensionisternes indkomst kommer fra arbejdsmarkedspensioner og andre private pensionsordninger. I 2020 udgjorde pensionsudbetalingerne i gennemsnit 40 pct. af pensionisternes indkomst, og andelen forventes at stige til 55 pct. i 2040 og 60 pct. i 2080, jf. afsluttende rapport fra Kommissionen om tilbagetrækning og nedslidning.

Sammenligning af pensioner er vigtig for kunderne og konkurrencen

Åbenhed og gennemsigtighed er desuden vigtigt for konkurrencen i pensionsmarkedet, hvilket også kommer den enkelte pensionsopsparer til gode. Muligheden for at sammenligne pensionsudbydernes performance i form af afkast, omkostninger m.v. er helt centralt, når firmapensionskunder skal vælge pensionsleverandør til deres medarbejdere, og når bestyrelser i arbejdsmarkedspensionsselskaber benchmarker deres eget pensionsselskab med andre.

Af bl.a. den grund har F&P udviklet digitale forbrugerværktøjer, som gør det let at sammenligne informationer fra forskellige pensionsselskaber, se fx Sammenlign Pensioner og Min Pensionsrisiko.

Derudover kan alle danskere på PensionsInfo.dk få et samlet overblik over deres pensionsaftaler og tilhørende forsikringsdækninger, og hvor meget de kan forvente at få udbetalt som pensionist. PensionsInfo bliver besøgt over 5 mio. gange om året og er dermed branchens mest besøgte værktøj. 

Løbende forbedring af brancheregler og information

Pensionsbranchen har gennem mange år arbejdet for åbenhed og gennemsigtighed i pensionsmarkedet i Danmark. Det har bl.a. resulteret i, at F&P på branchens vegne har fastsat detaljerede brancheregler for, hvilke informationer pensionsopsparerne skal have fra deres pensionsselskab. Vi har også som branche udarbejdet udførlige beregningsmetoder, så pensionsselskaberne udregner fx kundernes omkostninger på samme måde. Det er vigtigt for, at forbrugerne bedst muligt kan sammenligne informationerne.

Derudover arbejder F&P fortsat på at forbedre informationerne til pensionskunderne. Pensionsmarkedet forandrer sig, og der opstår løbende behov for justeringer. Et eksempel er fremkomsten af markedsrentepensioner. Her bærer den enkelte pensionsopsparer investeringsrisikoen, hvilket gør det særligt vigtigt, at vi som branche anskueliggør risikoen for den enkelte. F&P arbejder også løbende på at finpudse beregningsmetoderne til opgørelse af omkostningerne (ÅOK/ÅOP), så de passer med pensionsselskabernes investeringsunivers.

Seneste nyt

Nyhed {{article.tag}} {{article.publishedDate}}
{{article.header}} chevron
Se alle nyheder arrow-right
Jan V. Hansen

Vil du vide mere?

Kontakt vores ekspert i pension og velfærd

Jan V. Hansen

Direktør for Pension

Branchehenstillinger og bilag