Politik og holdninger

Pensionsbranchen klar til plejeboliger

Der er stor mangel på plejeboliger til landets mange ældre borgere. Og problemet vil kun vokse fremover. F&P mener, at et tæt samarbejde mellem kommuner, pensionsselskaber og civilsamfundsorganisationer kan løse udfordringen med at få bygget plejeboliger nok. Samarbejdet skal baseres på en langsigtet og ambitiøs plejeboligstrategi.

Relateret til: Ældrepleje og plejeboliger
Publiceret 21.07.2023

Akut behov for flere plejeboliger

Vi bliver stadigt flere ældre i Danmark, og derfor vokser behovet for plejeboliger også. Antallet af ældre i alderen 80 år og derover forventes at stige med over 140.000 personer de næste 10 år.

Selvom antallet af ældre har været stigende længe, så har antallet af plejeboliger til ældre ligget konstant omkring 40.000 siden 2010. Tal for Danmark Statistik viser, at antallet af ældre på venteliste til en plejebolig steg til 20.000 i 2022.

Analyserapport 2020:3

Læs F&P’s analyse af udviklingen i udgifterne til ældrepleje

Læs mere arrow-right

Ældreområdet 2023

Læs Ældreministeriets redegørelse

Læs mere arrow-right

Behov for partnerskab

Det stigende antal ældre, og de allerede manglende plejeboliger, kalder på handling og en ny strategi. Udover at Danmarks plejeboligkapacitet er presset af flere ældre, så er det også et arbejdsmarked med knap ekspertise indenfor plejeboligudvikling. F&P mener derfor, at der er behov for at gentænke arbejdsdelingen mellem offentlige og private aktører og for at finde nye måder at samarbejde på. I forbindelse med den kommende reform af ældreplejen bør der derfor udarbejdes en national plejeboligstrategi. Regeringen bør hurtigst muligt nedsætte et partnerskab for plejeboliger, der skal komme med forslag til strategien.

Branchen kan bistå med økonomi og erfaring

Mange kommuner er økonomisk pressede og har svært ved at finde plads i budgetterne til at bygge nye plejehjem. Derudover er det forholdsvist sjældent, at den enkelte kommune har haft behov for et nyt plejehjem. Derfor kan særligt små og mellemstore kommuner mangle den erfaring og ekspertise, der skal til, for at få et byggeprojekt i mål til tiden og til den aftalte pris. 

Her ville det være oplagt at trække på den kapital og de erfaringer, som de danske pensionsselskaber har. De danske pensionsselskaber har nemlig et stort investeringsbehov, og da de forvalter ejendomsinvesteringer for mere end 300 mia. kr., så har de også den nødvendige viden på området. En række pensionsselskaber har fx opbygget store afdelinger, der er specialiserede i netop etablering, drift og vedligeholdelse af ejendomme. Det har en skala, som kommunerne ikke kan matche. Samtidig har pensionsselskaberne den fordel, at de kan bygge fx plejeboliger i hele landet og dermed løbende vedligeholde deres ekspertise indenfor de forskellige bygningstyper.

Kvalitet og bæredygtighed

En anden fordel ved et offentligt privat samarbejde i forbindelse med plejeboligbyggeri er, at pensionsselskaberne er langsigtede investorer, som værner om værdien af de ejendomme, de investerer i. Her kan kommunerne på en helt anden måde være bundet af kortsigtede budgetrestriktioner og svære politiske prioriteringer, som spænder ben for den nødvendige vedligeholdelse og energioptimering af deres bygninger. Det langsigtede perspektiv i pensionsselskaberne betyder også, at der er stort fokus på bæredygtighed, hvor der ved etablering eller konvertering af ejendomme ofte gås efter at opnå guld i bæredygtighedscertificeringen DGNB. Læs mere om bæredygtigt byggeri her.

Friplejehjem en vigtig del af løsningen

I Danmark har vi kommunale plejehjem, selvejende plejehjem og friplejehjem. Hidtil har særligt civilsamfundsorganisationer med friplejehjem været interesserede i at samarbejde med pensionsselskaber om etablering og drift af plejehjemsbygninger. Blandt pensionsselskaberne er der ønske om at bygge mange flere friplejehjem, men interessen fra kommunernes side har været begrænset.

Læs om de forskellige typer plejehjem her.

Seneste nyt

Nyhed {{article.tag}} {{article.publishedDate}}
{{article.header}} chevron
Se alle nyheder arrow-right
Karina Ransby

Vil du vide mere?

Kontakt vores ekspert i pension og velfærd

Karina Ransby

Underdirektør, cand.polit.