Aktuelt

Behov for ny model for ejerskifte

Forsikringsbranchen foreslår en ny forsikringsmodel, der skal øge konkurrencen og gøre flere nybagte husejere glade

Relateret til: Forsikringspolitik
Publiceret 07.09.2023

Ejerskifteforsikringen skaber ikke tryghed

Ejerskifteforsikringen giver ikke den tryghed for nye huskøbere, som lovgiver ønskede sig. Derfor foreslår F&P en radikal anderledes forsikringsdækning, som er mere klar og tydelig i sin dækningsbeskrivelse.

Sagen er, at den nuværende ordning ikke lever op til forbrugernes forventninger. Alt for mange forbrugere føler sig svigtet, når de har brug for deres ejerskifteforsikring, og det ønsker vi som branche at ændre på.

For få selskaber udbyder ejerskifteforsikringer

Forsikringsselskaberne lever af tilfredse og trygge kunder, men den nuværende ejerskiftemodel er desværre så rigid, at de fleste selskaber har opgivet at udbyde produktet, fordi de alt for ofte ender med skuffede kunder.

Siden ordningens start er antallet af udbydere faldet fra 30 til seks. Derfor ser vi nu også ind i et stort konkurrencemæssigt problem, som ikke gavner kunderne. 

quote

Hvis ikke vi skal ende i en situation, hvor der er endnu færre selskaber tilbage, der tilbyder ejerskifteforsikringer, skal der gøres noget drastisk nu

- Pia Holm Steffensen, underdirektør i F&P

Nu foreslår forsikringsbranchen derfor en ny model, der skal afløse den gamle – lovbestemte – ejerskifteforsikring: Der er brug for et mere simpelt produkt, som forsikringsselskaber kan håndtere, og som forbrugerne bedre forstår.

F&P arbejder for tre overordnede mål:

1. Ny ejerskifteforsikring

F&P foreslår, der laves en ny basis ejerskifteforsikring, der fortsat skal sikre køber mod de væsentligste bygningsskader, og at sælger kan frigøres fra sit mangelsansvar. Basisproduktet skal minde om en husforsikring, hvor man i stedet for brede og uklare begreber, arbejder med et skema over de skader, forsikringen dækker og ikke dækker. Klarhed over, hvad der er dækket, vil betyde færre skuffede kunder og flere trygge husejere.

2. Øget forsikringsmarked og konkurrence til gavn for forbrugerne

Sælger skal betale mere af forsikringspræmien og redegøre for væsentlige ombygninger. Derudover lægger F&P op til, at selskaberne kan differentiere sig i markedet og tilbyde udvidede ejerskifteforsikringer, som i langt højere grad er tilpasset købers behov. 

Der skal udvikles et forenklet eftersyn af lejligheder og en ny ejerskifteforsikring til disse, som betyder, at forsikringen reelt bliver en mulighed i lejlighedshandel.

3. Et huseftersyn anno 2023 og bedre kommunikation

Ejerskifteforsikringen skal suppleres af en mere digital og visuel tilstandsrapport, som dokumenterer, hvad den bygningssagkyndige ser ved et bygningseftersyn. Desuden er der behov for, at køber får reel rådgivning om tilstandsrapporten og dialog om forsikringsdækning, ligesom der skal være dialog om købers forventede brug af huset. Tiltag som skal sikre, at køber er mere oplyst om ejendommen som købes, og som hænger godt sammen med en ny forsikring.

Politik: Huseftersyn og ejerskifte

Læs mere om F&P's arbejde med at få skabt en ny forbedret huseftersynsordning

Gå til side arrow-right

Seneste nyt

Nyhed {{article.tag}} {{article.publishedDate}}
{{article.header}} chevron
Se alle nyheder arrow-right
Pia Holm Steffensen

Vil du vide mere?

Så kontakt vores ekspert i forsikring og forebyggelse

Pia Holm Steffensen

Underdirektør