Aktuelt

Klimatilpasning

Der er brug for større politisk fokus på klimatilpasning, store investeringer, akut handling og fælles løsninger

Relateret til: Klima og energi
Publiceret 27.10.2023

Behov for akut handling

Klimaforandringer og voldsommere vejr er desværre allerede en realitet. Og hvis vi skal beskytte danskernes huse og virksomheder mod øgede vandmasser er der brug for større politisk fokus på klimatilpasning, store investeringer, akut handling og fælles løsninger.

I Danmark oplever vi særligt klimaforandringerne ved, at der kommer mere vand. Både udefra (vores kyster), nedefra (vores grundvand) og oppefra (nedbør). Det betyder oversvømmede kældre og druknede ejendele, hvis ikke vi bygger fornuftigt og lærer at håndtere vandet på en mere effektiv måde. 

quote

Klimatilpasning bør have en helt anden prioritet, end vi har været vant til tidligere. I forsikringsbranchen vil vi gerne bidrage med data og forslag til indsatsområder

- Pia Holm Steffensen, underdirektør i F&P

Øget politisk fokus på klimatilpasning

For at forebygge store skader er der behov for at have et højt klimatilpasningsniveau. 

Lad forsikringsselskaberne dele skadedata med kommunerne

Forsikringsselskaberne ønsker at bidrage med skadedata over udbetalte erstatninger for skybrudsskader, som kan bruges til at målrette klimatilpasningsindsatserne. Selskaberne har data, så det er muligt præcist at se, hvor flest værdier ødelægges og dermed, hvilke indsatser der vil have den største effekt i fremtiden.

I 2022 udbetalte forsikringsselskaberne erstatning i 7.000 tilfælde af skybrudsskader, og det løb op i 170 millioner kroner. De seneste 7 år er der udbetalt over én milliard kroner alene i erstatning efter skybrud.

Desværre må forsikringsselskaberne ikke dele data med kommunerne, som reglerne er i dag. Det skyldes, at GDPR-reglerne begrænser forsikringsselskabernes mulighed for datadeling på et så fintmasket niveau, som kommunerne har behov for, for præcist at sætte ind der, hvor flest værdier ødelægges. Det spænder ben for at sætte ind der, hvor problemerne er størst.

Klimatilpasning er et samfundsanliggende

F&P foreslår, at klimatilpasningsindsatser støttes af en klimatilpasningsfond, som bidrager til finansiering af større tværkommunale klimatilpasningsprojekter. Alle danskere kan blive berørt af klimaforandringer. Derfor bør det ikke være op til den enkelte borger, kommune eller region at finansiere klimatilpasningsinitiativer. Klimatilpasning er et samfundsanliggende, og bør derfor afspejle sig i finansiering fra staten, ligesom det fx er tilfældet med udvikling af infrastruktur.

Værste scenarie er en samfundskrise

Hvis vi ikke som samfund investerer i den nødvendige klimatilpasning for at beskytte vores værdier, som kommer i fare pga. det stigende pres fra vand, risikerer vi en samfundskrise, hvor de mest udsatte områder i Danmark bliver så udfordret af klimaforandringerne, at forsikringsbranchen ikke længere kan tilbyde de nødvendige forsikringer. 

Det er et scenarie, som hverken borgerne eller forsikringsselskaberne er interesseret i. Vi vil gerne fortsat forsikre ejendomme og værdier, som er i udsatte områder for klimaforandringer. Som branche vil vi gerne sikre, at alle har mulighed for at betale for den tryghed og sikkerhed, der ligger i at være forsikret. Det er derfor afgørende, at vi på nationalt plan afsætter midler og prioriterer vores indsats, så vi sammen får sat gang i de nødvendige klimatilpasningsinitiativer. 

Politik og holdninger

Læs mere om F&P's arbejde med klimatilpasning

Gå til side arrow-right

Seneste nyt

Nyhed {{article.tag}} {{article.publishedDate}}
{{article.header}} chevron
Se alle nyheder arrow-right
Pia Holm Steffensen

Vil du vide mere?

Så kontakt vores ekspert i forsikring og forebyggelse

Pia Holm Steffensen

Underdirektør