Forebyggelse af forsikringssvindel

Kodeks for særlig undersøgelse af forsikringssager

Forsikrings- og pensionsbranchen har siden 2011 haft et kodeks, der har til formål at sikre kunderne en rimelig behandling, når selskaberne efterforsker sager, hvor der er mistanke om forsikringssvindel.

Relateret til: Forsikringspolitik
Publiceret 19.07.2023

Personobservation benyttes meget sjældent

Pensions- og forsikringsselskaber bruger uhyre sjældent personobservationer. Det er det sidste værktøj til afklaring af misforståelser eller afsløring af forsikringssvindel og bliver kun iværksat, når der er bestyrket mistanke om svindel. Personobservation sættes kun i værk efter en fast procedure og skal altid godkendes af selskabets direktion.

Antallet af gennemførte observationer er i 2022 faldet i forhold til året før og ligger nu under 100. Det er et lille tal i forhold til, at der hvert år behandles op mod 170.000 forsikringssager. Derudover viser erfaringer og ankenævnspraksis, at de sager, der foretages observation i, i langt de fleste tilfælde også viser, at kunden har handlet illoyalt eller svigagtigt i en grad, der kan være strafbar.

Kodeks er et supplement

Forsikrings- og pensionsbranchen har samtidig gennem mange år haft et sæt retningslinjer – et kodeks - der skal sikre kunderne en rimelig behandling, når selskaberne i meget sjældne tilfælde må undersøge sager, hvor der er mistanke om svindel.

Kodeks skal ses som et supplement til øvrige regler og regulering, og det bliver løbende justeret og opdateret, hvis der er behov for det. Det skyldes, at branchen hele tiden har fokus på at finde den rette balance mellem muligheden for at begrænse forsikringssvindel og samtidig værne om det helt afgørende hensyn til kundernes tillid.

I 2021 trådte en bekendtgørelse fra Finanstilsynet om undersøgelser foretaget af forsikringsselskaber i kraft. Bekendtgørelsen indeholder en række regler for selskabernes ageren i forbindelse med undersøgelser, og Finanstilsynet fører tilsyn med, at reglerne overholdes. Branchen har senest revideret kodekset i marts 2023, så det er tilpasset den nye regulering.

Selskaberne skal efterleve henstillingen i det seneste opdaterede kodeks hurtigst muligt og inden udgangen af 2023.

Marts 2023

F&P's kodeks for særlig undersøgelse af forsikringssager

Åben arrow-right

Seneste nyt

Nyhed {{article.tag}} {{article.publishedDate}}
{{article.header}} chevron
Se alle nyheder arrow-right