Branchesamarbejde

Pension

​F&P har i samarbejde med medlemmerne udarbejdet nogle henstillinger, samfundsforudsætninger m.v. for pensionsområdet

Når pensionsselskaber og pengeinstitutter beregner pensionsprognoser og afkastforventninger til kunderne, så anvender de beregningsforudsætninger fra Rådet for Afkastforventninger.

Rådet for Afkastforventninger fastsætter beregningsforudsætninger for forventede afkast og risikoen på forskellige investeringsaktiver.

Gå til Rådet for Afkastforventninger

Henstillingen handler om omkostningsinitiativet og beskriver branchens minimumsstandarder for de kundespecifikke omkostningsoplysninger. Særligt er der fokus på ÅOK og ÅOP, samt revisionen heraf. Desuden omfatter henstillingen pensionsoverblikket og omkostningsmålerne.​

Pensionsopsparerne bør kende alle væsentlige forhold om deres pensionsordninger. Derfor arbejder pensionsbranchen hele tiden med at sørge for, at forbrugerne nemt og overskueligt kan få fyldestgørende og sammenlignelige informationer.

Find henstillinger og læs mere om F&P's arbejde med åbenhed og gennemsigtighed i pensionsbranchen her

F&P har fastsat et kodeks for sammenligning af afkastet i markedsrenteprodukter.

F&P's klimarapportering er en udløber af vores arbejde i regeringens klimapartnerskab for den finansielle sektor - hvor vi tilsluttede os målsætningen om, at Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030, og vi afgav et løfte om, at vi aktivt vil bidrage til, at målsætningen nås.