Politik

Kun et lille fåtal vælger selvpensionering

Tal fra F&P viser, at på trods af voksende pensionsopsparinger, så trækker danskerne sig ikke tilbage fra arbejdsmarkedet før tid - i fremtiden vil det heller ikke være økonomisk attraktivt for almindelige lønmodtagere.

Relateret til: Pensionspolitik og beskæftigelse
Publiceret 26.01.2024

Langt de fleste danskere sparer nok op til, at vi kan leve godt, når vi når pensionsalderen – men det betyder ikke, at vi sparer så meget op, at vi selv kan trække stikket, når vi har lyst. Kun ca. 8.000 trak sig tilbage som selvpensionister før pensionsalderen i 2021. Praktisk talt alle seniorer, der trækker sig tilbage før folkepensionsalderen gør det på offentlige forsørgelsesordninger, som fx førtidspension, efterløn osv.

Endvidere viser en opgørelse fra F&P, at placerer man de 8.000 mennesker ud over et danmarkskort, centrerer de sig i traditionelle velhaverkommuner som Gentofte, Rudersdal, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Dragør. Selvpensionering før pensionsalderen, og ved udelukkende egne midler, kræver altså en yderst velpolstret økonomi og er derfor forbeholdt de allermest velhavende.

quote

Vi har et af verdens bedste pensionssystemer i dag, og i fremtiden bliver det kun stærkere. Men der er intet, som tyder på, at danskerne er på vej til at spare for meget op til pension

- Kent Damsgaard, administrerende direktør i F&P

Selvpensionering i fremtiden

F&P’s analyser viser, at langt de fleste danskere sparer tilstrækkeligt op til en økonomisk tryg alderdom. Men den viser også, at det tærer hårdt på privatøkonomien, hvis man trækker sig tilbage før pensionsalderen. Selvpensionering er altså ikke attraktivt for den almindelige lønmodtager. 

En medarbejder i industrien vil f.eks. have en nedgang i sin indkomst efter skat som folkepensionist på ca. 3.000 kr. om måneden, hvis han eller hun trækker sig fra arbejdsmarkedet fem år før folkepensionsalderen og i denne periode påbegynder udbetalingen fra sin pensionsordning.

Tilsvarende vil en SOSU-assistents indkomst som folkepensionist falde fra 17.500 kr. til 14.000 kr. om måneden efter skat som folkepensionist, hvis personen trækker sig for egne pensionsmidler fem år før folkepensionsalderen. I perioden som selvpensioneret vil indkomsten være lavere end som folkepensionist, fordi personen endnu ikke modtager offentlig folkepension.

Vi skal gøre det attraktivt at blive på arbejdsmarkedet

Vi har et af de bedste pensionssystemer i verden, og det skal vi værne om. I stedet bør vi lægge vores fokus på at gøre det attraktivt at blive på arbejdsmarkedet frem til og også meget gerne efter folkepensionsalderen. 

De seneste mange år har seniorerne båret en markant del af fremgangen i beskæftigelsen, men den stigende tilbagetrækningsalder forudsætter derfor også bedre mulighed for en fleksibel tilbagetrækning. Det er vigtigt, at incitamenter og fleksibilitet er til stede for de seniorer, der kan og vil blive længere på arbejdsmarkedet.

I F&P har vi en række forslag, der skal være med til at gøre det mere attraktivt at blive længere på arbejdsmarkedet. Det kan det fx blive ved, at man gør det mere fleksibelt at kombinere arbejde og pension.

Forslag: Mulighed for at pause ratepensionen efter påbegyndt udbetaling

F&P foreslår - på linje med Pensionskommissionen - at politikerne gør det muligt at sætte ratepension, der er sat til udbetaling, på pause.

Ratepension kan i modsætning til livrente ikke sættes på pause, når udbetaling først er påbegyndt. Det mindsker fleksibiliteten for den enkelte, fx hvis man fortryder og ønsker at vende tilbage til arbejdsmarkedet igen efter at være gået på pension. I den situation bliver seniorer straffet økonomisk, hvis de kan og vil vende tilbage i job og bidrage med deres kompetencer.

Forslag: Tidligste pensionsudbetalingsalder på 5 år før folkepensionsalderen

F&P foreslår, at den tidligste alder for påbegyndelse af pensionsudbetaling fra private pensionsordninger ensrettes til 5 år før folkepensionsalderen. Det vil sikre den enkelte senior større fleksibilitet i forhold til at kunne trække sig delvist på pension samtidig med, at man fx arbejder deltid. 

Fleksibel tilbagetrækning

Læs mere om F&P's arbejde med at skabe fleksibilitet i pensionssystemet

Gå til side arrow-right

Seneste nyt

Nyhed {{article.tag}} {{article.publishedDate}}
{{article.header}} chevron
Se alle nyheder arrow-right
Andreas Østergaard Nielsen

Vil du vide mere?

Andreas Østergaard Nielsen

Underdirektør