Politik

Bæredygtighed i pensionsbranchen

Den danske pensionssektor har 4000 mia. kr. under forvaltning og er derfor en helt afgørende aktør, når det kommer til investeringer i den bæredygtige og grønne omstilling. Branchens ambitioner inden for området er også i top, og den danske pensionssektor går allerede i front, men vi er ikke i mål endnu.

Relateret til: Bæredygtighed
Publiceret 18.07.2023

Større fokus på bæredygtige og ansvarlige investeringer

Bæredygtighed i danskernes pensionsinvesteringer fylder stadig mere, og samfundets holdninger og ønsker er i bevægelse. Presset vil de kommende år tiltage fra både branchens kunder, medlemmer og samarbejdspartnere for at fremme bæredygtighed og den grønne omstilling. Den udvikling ønsker pensionsselskaberne at være på forkant med. 

Pensionsselskabernes investeringsstrategi skal sikre kunderne det bedst mulige afkast på langt sigt, og dermed give danskerne en økonomisk tryg alderdom. Men branchen arbejder også for, at hensynet til et stabilt og langsigtet afkast kan gå hånd i hånd med bæredygtige og ansvarlige investeringer, så vi er med til at skabe livskvalitet og sunde levevilkår for mennesker og et bæredygtigt samfund fremadrettet.

Høje ambitioner i branchen

Pensions- og forsikringssektoren er samlet set en helt afgørende aktør, der kan bidrage med betydelige investeringer i den bæredygtige og grønne omstilling. Den danske pensionsbranche har med knap 4000 mia. kr. under forvaltning musklerne til at gøre en forskel.

Ambitionerne hos de danske pensionsselskaber er også høje i forhold til arbejdet med bæredygtighed og ansvarlighed. Branchen er gået forrest i arbejdet, men selskaberne er også klar over, at der er meget at gøre, før vi er i mål. Der er bl.a. mange dilemmaer, som skal overvejes, når branchen investerer danskernes pensionsopsparinger. Fx skal bæredygtighed, afkast og risiko være i balance, men der er også til- og fravalg af investeringer, hvor aktivt ejerskab spiller en betydelig rolle.

I og med, at den danske pensionsbranche består af mange forskellige selskaber med forskellige kunder og medlemmer, så bidrager selskaberne derfor også forskelligt til bæredygtighed. Fælles for branchen er, at alle selskaberne arbejder for at sikre åbenhed, gennemsigtighed og standardiseret viden om arbejdet med bæredygtige investeringer.

ESG i pensionsprodukter

Miljømæssige og sociale forhold samt ansvarlig og god ledelsespraksis forkortes ESG, hvilket også kaldes bæredygtighedsforhold. Bæredygtighedshensyn i investeringer betyder, at man tager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige overvejelser med i sine betragtninger, når der træffes investeringsbeslutninger. Det kan føre til mere langsigtede investeringer i bæredygtige økonomiske aktiviteter og projekter, som på den lange bane giver gode afkast.

Bæredygtig finansiering er vigtig for at opfylde EU’s målsætninger. De rammer, EU sætter op, er med til at kanalisere private investeringer ind i den bæredygtige og grønne omstilling, der kan supplere de offentlige midler. Pensionsselskaberne støtter fuldt op om de politiske initiativer som Paris-aftalen, EU-Kommissionens Green Deal, FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling m.v. Det fremgår af F&P's 2025-strategi.

Branchens bæredygtige og grønne investeringer

Med en brancherapport om bæredygtighed har F&P sat fokus på branchens samlede bæredygtige og grønne investeringer samt selskabernes arbejde med bæredygtighed. 

Rapporten bidrager med at sikre fortsat åbenhed og transparens om branchens arbejde med bæredygtige og ansvarlige investeringer.

Seneste nyt

Nyhed {{article.tag}} {{article.publishedDate}}
{{article.header}} chevron
Se alle nyheder arrow-right
Tom Vile Jensen

Vil du vide mere?

Kontakt vores ekspert inden for klima, solvens og skat

Tom Vile Jensen

Underdirektør