Politik

Rapportering og grøn taksonomi

F&P er positive over for de seneste års bæredygtighedsregulering. Fremadrettet er det dog centralt, at EU-Kommissionen og myndigheder fokuserer på forbedring af reguleringen og på hjælp og vejledning til virksomheder, så reguleringen kommer til at skabe reel værdi.

Relateret til: Bæredygtighed
Publiceret 18.07.2023

Regulering om bæredygtighedsrapportering er positivt

F&P støtter formålet med EU-regulering af bæredygtighedsrapportering med fokus på kvalitet, transparens og sammenlignelighed. Forsikrings- og pensionsbranchen er stærkt optaget af at undgå negativ virkning på bæredygtighedsforhold, hvad enten der er tale om at forebygge brande og dermed CO2-udslip, øge brugen af genanvendte materialer ved skadesudbedring eller presse på for, at de selskaber, pensionsformuen er investeret i, driver virksomhed på forsvarlig, bæredygtig vis.

Det kræver klar og tydelig regulering, som understøtter det nødvendige fokus på bæredygtighed. F&P ser et stort behov for et fælles sprog for bæredygtighed og for klare rapporteringsstandarder, som kan skabe sammenlignelighed.

Kvalitet i bæredygtighedsreguleringen

I F&P er vi dog stærkt bekymrede over omfanget af den megen nye regulering og især den manglende sammenhæng mellem de forskellige regelsæt. Der er også et stort behov for samarbejde mellem sektorer og myndigheder.

F&P har fokus på tre helt centrale regelsæt fra EU-reguleringen, som supplerer hinanden og skal ses i sammenhæng:

  • Disclosureforordningen har til formål at skabe gennemsigtighed om investeringsprodukters og udbyderes bæredygtighed.
  • CSRD og de kommende rapporteringsstandarder har til formål at skabe gennemsigtighed om virksomheders bæredygtighed.
  • Taksonomiforordningen har til formål at skabe gennemsigtighed om bæredygtighed på økonomisk aktivitetsniveau

Disclosureforordningen

Disclosureforordningen forpligter udbydere af finansielle investeringsprodukter til at informere deres kunder om produkternes bæredygtighed. Der er udarbejdet meget detaljerede, obligatoriske skabeloner for udformningen af information. Desværre resulterer kravene i, at kunder i mange tilfælde skal orientere sig i snesevis af sider med beskrivelser og datainformationer, som er svære at forstå.

CSRD og de kommende rapporteringsstandarder

Direktivet om virksomheders bæredygtighedsrapportering (CSRD) pålægger et stort antal virksomheder at udarbejde standardiseret rapportering om bæredygtighed, såvel hvad angår miljø og klima som sociale og ledelsesmæssige forhold. CSRD er et vigtig regelsæt, som skal bidrage med nødvendige bæredygtighedsinformationer, bl.a. så finansielle virksomheder kan rapportere om deres investeringsprodukter. Derfor er det afgørende, at rapporteringen giver de nødvendige oplysninger og skaber værdi.

Taksonomiforordningen

EU-Taksonomien er et godt fundament for bæredygtighedsrapportering, fordi den fastlægger, hvilke økonomiske aktiviteter der er miljømæssigt bæredygtige. Taksonomi-reguleringen hviler - i lighed med de øvrige reguleringer på bæredygtighedsområdet - på et princip om, at aktiviteter, der gør væsentlig skade på nogle bæredygtighedsforhold, ikke kan være bæredygtige, uanset hvor meget godt de gør på andre områder. Dette princip går igen i al bæredygtighedsregulering, der er kommet inden for de seneste 3-4 år. Desværre er udformningen af princippet i betydeligt omfang ukoordineret på tværs af reguleringen. Det vanskeliggør en sammenhængende indsats for at fremme bæredygtighed i de berørte virksomheder.

F&P efterlyser derfor vejledning og værktøjer, som kan hjælpe virksomhederne på vej. Desuden ser vi det også som EU-Kommissionens helt centrale opgave i den kommende tid at forbedre samspillet mellem de forskellige bæredygtighedsregelsæt. Derudover ser vi et stort behov for, at myndigheder hjælper virksomheder med vejledning og værktøjer, så bæredygtighedsrapporteringen bliver reelt værdiskabende.

Seneste nyt

Nyhed {{article.tag}} {{article.publishedDate}}
{{article.header}} chevron
Se alle nyheder arrow-right
Henrik Munck

Vil du vide mere?

Kontakt vores ekspert inden for klima, solvens og skat

Henrik Munck

Chefkonsulent