Dataetik

På vej mod en fælles dataetik

Baggrunden for de dataetiske principper

Relateret til: Digitalisering og dataetik
Publiceret 20.09.2022

Baggrunden for de dataetiske principper

Med F&P's årsmøde den 15. november 2018 gik startskuddet mod en fælles dataetik for forsikrings- og pensionsbranchen. Et arbejde som resulterede i branchestandarden ”Cool eller Creepy, databrug og dataetiske principper i forsikrings- og pensionsbranchen”.

 

Forsikrings- og pensionsbranchen har altid brugt data til at pulje og vurdere risici. Men hvor vi er gået fra at bruge nogle få datapunkter tidligere til en del flere i dag, vil vi om nogle år kunne bruge massivt flere, fordi det giver god mening at sikre genstande, liv og sundhed bedre og mere præcist.

Publikation

Forsikrings- og pensionsbranchens fælles dataetiske principper i publikationen ’Cool eller Creepy’

Læs mere arrow-right

Vi har altid brugt data

Mængden af data, der betyder noget, for at vi kan sikre os bedre mod skader, uheld, sygemelding og alderdom er i eksplosion. Data er et grundstof, der skaber forretning for selskabet og leverer økonomisk tryghed til forbrugeren.

 

I forsikrings- og pensionsbranchen anvendes data om din alder, boligforhold, børn, jobsituation m.m. allerede til at fastlægge en risiko og give dig et bedre overblik over din finansielle situation og dækning i fremtiden. Den information er vigtig, fordi vi hver især kan forsøge at forbedre risici, der kan påvirkes, og i fællesskab få dem, for hvem uheldet er ude, på benene igen.

 

Men ikke alt, hvad der er muligt, er godt. Derfor sætter F&P fokus på dataetik.

 

Fremad med 130 km i timen, eller skal vi trække i håndbremsen?

Det er der ikke et entydigt svar på. F&P mener, at data kan og bør udnyttes for at hjælpe den enkelte og det fælles bedste, og at det skal ske med individets rettigheder og handlemuligheder i centrum.

 

Branchen vil gerne samarbejde på tværs af selskaber, myndigheder, politikere og ikke mindst borgere om, hvorfor og hvordan vi kan, bør og vil bruge data til alles bedste. Ellers risikerer vi at lukke ned for muligheder, vi endnu ikke har forstået helt. Vi risikerer at gå glip af nytteværdien i kampen for privatlivets fred eller omvendt miste vigtig livskvalitet i vores iver efter at få det næste nye dataprodukt.

 

De dataetiske positioner

For forsikrings- og pensionsbranchen handler dataetik om at finde en balance i de mange de svære dilemmaer. I stedet for at grave skyttegrave, ønsker vi at gå foran i en åben diskussion om, hvad vi skal gøre med den store mængde data, vi alle producerer i dag.

 

Det er uundgåeligt, at svære etiske valg og dilemmaer melder sig. Men de forsvinder ikke ved at ignorere dem. Den bedste måde at håndtere dem på er ud fra en klart defineret dataetisk position.

 

Vi ser tre positioner, der byder sig til i disse år og F&P vil i sit videre arbejde med dataetik tage udgangspunkt i position 2. Den Progressive.

 

Position 1: Den kritiske

Individet skal eje al data, og vi skal være meget forsigtige

Her vil individer og selskaber argumentere for at begrænse dataindsamling og slette data af respekt for individets privatliv.

 

Position 2: Den progressive

Individet kan ved at give samtykke få meget ud af at bruge sine data

Her vil individet tage ejerskab over sine data og skabe værdi for sig selv vha. sine data, og selskabet vil understøtte dette for kundens og for egen skyld.

 

Position 3: Den offensive

Et godt samfund bygger på, at vi bruger alles data til det fælles bedste

Her vil selskabet f.eks. ønske, at persondata skal gavne innovation og samfundsnytte. Og det må gå forud for hensynet til, om et datapunkt i sidste ende kan være personhenførbart. Det vigtigste er ikke, at individet tager ejerskab og kan sætte data i spil, men derimod, at data gavner flest muligt.

 

Den fælles nytte vil ofte varetages af en samfundsinstitution, f.eks. en forskningsenhed, men kan også varetages af en privat virksomhed.

Seneste nyt

Nyhed {{article.tag}} {{article.publishedDate}}
{{article.header}} chevron
Se alle nyheder arrow-right
Sigrid Floor Toft

Vil du vide mere?

Kontakt vores ekspert inden for digitaliseringspolitik

Sigrid Floor Toft

Underdirektør, cand.jur.