Kvinde træner i skoven
Politik og holdninger

Sundhed og forebyggelse

I forsikrings- og pensionsbranchen arbejder vi for at fremme befolkningens fysiske og mentale helbred, og branchen er på den måde en integreret del af danskernes velfærd som supplement til den offentlige kernevelfærd.