Politik

Forebyggelse og sundhed på arbejdspladsen

F&P ønsker at understøtte et langt og sundt arbejdsliv ved at styrke befolkningens fysiske og mentale sundhed på arbejdspladsen.

Relateret til: Sundhed og forebyggelse
Publiceret 21.07.2023

Befolkningens sundhed er under pres

Stadig flere danskere lider af livsstilssygdomme som overvægt, diabetes, KOL og forhøjet blodtryk, ligesom flere rammes af depression og angst. Det forkorter vores levetid, reducerer vores livskvalitet og er med til at svække arbejdsevnen for den enkelte. Det medfører, at flere i stigende grad går ned i arbejdstid eller helt trækker sig fra arbejdsmarkedet. Psykiske lidelser som angst og depression er i dag den hyppigste årsag til førtidspension.

F&P vil styrke adgang til sunde arbejdsmiljøer

F&P arbejder for at styrke befolkningens adgang til sunde arbejdsmiljøer. Indsatsen tager særligt udgangspunkt i arbejds- og sundhedsmiljø, da vi alle opholder os en stor del af vores vågne timer på arbejdet.

Traditionelt set er arbejdsmiljøområdet et aftalestof mellem arbejdsmarkedets parter - hvilket det naturligvis stadigvæk er - men arbejdsmiljøområdet kan med fordel suppleres med rationalerne bag begrebet sundhedsmiljø. Her er tankegangen, at medarbejdernes sundhed fremmes gennem arbejdets organisering, tilrettelæggelse og indhold. Visionen for sundhedsmiljø er, at arbejdet i sig selv bidrager til, at medarbejderne er sundere ved arbejdsdagens slutning end ved arbejdsdagens begyndelse. 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Sundhedsmiljø – en ny vision på arbejdspladsen

Læs mere arrow-right

Partnerskaber på tværs skal styrke sundheden

F&P indgår i en række partnerskaber, så vi sammen kan løfte den vigtige opgave bedst muligt. 

Partnerskab for sundhedsmiljø

Tolv organisationer har skrevet under på en aftale, der skal fremme medarbejdernes sundhed gennem arbejdet og arbejdsopgaverne. Her er bl.a. FH, DA, KL og Danske Regioner med i partnerskabet, der ledes af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Formålet med partnerskabet er at styrke det gode, lange arbejdsliv ved at bidrage til, at der skabes et arbejdsmiljø, der fremmer sundheden på arbejdspladserne. Læs mere om det her.

Nationalt partnerskab mod ensomhed

Røde Kors og Ældre Sagen har stået i spidsen for et nationalt partnerskab mod ensomhed, som bl.a. har formuleret den første nationale strategi mod ensomhed. 

Partnerskabet har udover Dansk Røde Kors og Ældre Sagen talt med mere end 100 civilsamfundsorganisationer, myndigheder og private virksomheder, herunder F&P. 

I F&P har vi særligt arbejdet med initiativer, der kan sikre mere inkluderende fællesskaber inden for arbejdsliv og beskæftigelse. Vi har sat fokus på behovet for at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet efter sin pensionering, hvis man ønsker det, og så samtidigt have muligheden for at sætte sin ratepension på pause. Derudover har vi belyst behovet for bedre koordinering ved længerevarende sygdom. Der er nemlig ved langtidssygemeldinger et behov for en endnu tættere koordinering mellem de aktører, der kan hjælpe arbejdstageren tilbage til sit job, herunder forsikrings- og pensionsbranchen. Læs mere om det her.

Eksempel

Sundhedsmiljø er en ny tilgang til sundhedsfremme på arbejdspladsen, der handler om at designe et sundhedsskabende arbejdsmiljø, hvor man bliver sundere alene ved at gå på arbejde og udføre sine arbejdsopgaver. Arbejdet understøtter målsætningen i F&P’s sundhedspolitiske strategi vedrørende fremme af befolkningens fysiske og mentale sundhed.

Seneste nyt

Nyhed {{article.tag}} {{article.publishedDate}}
{{article.header}} chevron
Se alle nyheder arrow-right
Thomas Brenøe

Vil du vide mere?

Thomas Brenøe

Direktør for Forsikring & Digitalisering, cand.jur.