Politik og holdninger

Sundhedsforsikringer

F&P arbejder for, at rammerne for at udbyde sundhedsforsikringer er tidssvarende og spiller bedst muligt sammen med det offentlige sundhedsvæsens ydelser. Dermed kan branchen med en tidlig indsats være med til at forebygge, at mindre skavanker bliver til behandlingskrævende lidelser, som belaster både den skadelidte og det offentlige sundhedsvæsen.

Relateret til: Sundhed og forebyggelse
Publiceret 21.07.2023

Sundhedsforsikringer understøtter samfundskontrakten

Pensionsbranchen passer på danskernes pensionsopsparing og dermed på den enkeltes forsørgelsesgrundlag i alderdommen. For yderligere at sikre den enkeltes pensionsopsparing tilbyder branchen sundhedsforsikringer, der hjælper deres medlemmer til ikke at falde ud af arbejdsmarkedet og dermed tære på pensionsformuen før tid. Produkterne, der tilbydes i en sundhedsforsikring, er med til at forebygge, at fysiske og psykiske skavanker bliver til skader, der skal behandles i det offentlige sundhedsvæsen, og som kan føre til langvarigt fravær fra arbejdspladsen – eller at man helt mister sin arbejdsevne.

Sundhedsforsikringer dækker den brede befolkning

I 2023 havde 2,9 mio. danskere en sundhedsforsikring, hvoraf de fleste har forsikringen gennem deres arbejde. Næsten alle privatansatte er dækket af en sundhedsforskning, og på det seneste har en række offentligt ansatte også fået adgang til en sundhedsordning. 

Det betyder, at en meget stor del af danske lønmodtagere på tværs af uddannelse og faggrupper er dækket af branchens tilbud, og at størstedelen af det samlede danske arbejdsmarked har mulighed for at gøre brug af en sundhedsforsikring/ordning. 

Forskellen på offentlige og private sundhedsordninger er, at på det offentlige arbejdsmarked er medarbejderne typisk dækket af en sundhedsordning, hvori der kan indgå adgang til ydelser som fysioterapi, kiropraktor og psykolog, men de indebærer typisk ikke adgang til operation på privathospital. På det private arbejdsmarked kaldes ordningerne for sundhedsforsikringer, og de er generelt kendetegnet ved at give adgang til operation på privathospital, hvor der typisk er tale om fx mindre knæoperationer eller lignende, hvor en kortere behandlingstid har stor betydning for at kunne vende tilbage i job. 

Branchen agerer dog på et frit marked, og indholdet i forsikringerne og ordningerne varierer afhængig af selskab. 

Graf ikon
Statistik: Sundhedsforsikringer

Antal forsikrede, præmieindtægter og erstatningsudgifter

Branchen hjælper med at løfte danskernes sygdomsbyrde

De lidelser, danskerne får hjælp til gennem deres sundhedsforsikringer, er i stort omfang sammenfaldende med de sygdomme, der fylder meget i det offentlige sundhedsvæsen.

Det største enkeltstående område inden for sundhedsforsikringer/ordninger er ydelser relateret til muskelskelet-området i form af fysioterapi og kiropraktik. I 2023 hjalp branchen 368.000 personer på muskelskelet-området. 

Vi har dog i de seneste år set, at væksten særligt har fundet sted indenfor adgang til psykolog og psykiater. I dag er det ikke muligt at få en henvisning til behandling af stress i det offentlige sundhedsvæsen, men det er det som oftest gennem den enkeltes sundhedsforsikring. Det understreger igen branchens nærhed til arbejdspladsen, da det ofte – men ikke altid – er forhold i relation til ens ansættelse, der fører til stress. I 2023 hjælp branchen knap 85.000 personer på det mentale område.

Branchen ønsker en stærk offentlig kernevelfærd

Branchens model er afhængig af et stærkt offentligt sundhedsvæsen. Hvis borgerne ikke bliver udredt og behandlet tilstrækkeligt, så bliver udgifterne til sundhedsforsikringer uoverstigelige. Læs mere om vores sundhedspolitik her.

Vi skal undgå uhensigtsmæssige skattekonsekvenser

F&P arbejder for, at rammerne for at udbyde sundhedsforsikringer er tidssvarende. Det gælder også på skatteområdet, hvor vi har fokus på at undgå uhensigtsmæssige skattekonsekvenser for borgerne. 

Et eksempel herpå er, at borgere i dag risikerer at blive beskattet af de ydelser, som selskaber vælger at tilbyde, når de ønsker at yde en særlig indsats for at få en kunde tilbage i job. På samme måde beskattes sundhedsforsikringerne af hændelser, der sker i fritiden men ikke i arbejdstiden. Det er ikke hensigtsmæssigt, og kan komplicere adgangen til ydelser leveret gennem forsikringen unødigt. 

Rådgivning til at navigere på sundhedsområdet

Det danske sundhedsvæsen er komplekst, derfor tilbyder branchen også i stigende grad rådgivning til at navigere på sundhedsområdet, så folk ikke oplever at blive tabt mellem fx almen praksis og hospitalssektoren eller fx kommunen og regionen.    

Den hjælp og rådgivning, man modtager gennem sin sundhedsforsikring, er i mange tilfælde afgørende for, at sygemeldte arbejdstagere og medarbejdere med småskavanker kan vende tilbage til arbejde.

Seneste nyt

Nyhed {{article.tag}} {{article.publishedDate}}
{{article.header}} chevron
Se alle nyheder arrow-right
Mie Roesen Rasbech Jensen

Vil du vide mere?

Kontakt vores ekspert i sundhed og forebyggelse

Mie Roesen Rasbech Jensen

Chefkonsulent