Politik

Tryghed i trafikken

Forsikringsbranchen arbejder aktivt for at understøtte en tryg og velfungerende trafik. Branchen ønsker, at der skal være det højest mulige niveau af trafiksikkerhed, en fornuftig brug af nye teknologier og data samt mindst mulig CO2-udledning fra transportsektoren.

Relateret til: Forsikringspolitik
Publiceret 19.07.2023

Forsikringsbranchens fokus på transportområdet

Kernen i forsikringsbranchens indsats på transportområdet er at skabe tryghed i trafikken. Det gøres både gennem krav til sikkerhed, adfærdsændringer samt fornuftig brug af nye teknologier og data.

Trygheden i trafikken skal styrkes

Gennem årtier har forsikringsbranchen spillet en aktiv rolle i transportpolitikken. Det var bl.a. branchens krav til øget sikkerhed, som medførte kravet om brug af sele i biler, som sidenhen har været med til at redde tusindvis af liv. I dag har branchen stadig stort fokus på trafiksikkerheden og arbejder aktivt med en række andre aktører på fortsat at reducere antallet af døde og tilskadekomne i trafikken. 

F&P har bl.a. sammen med Rådet for Sikker Trafik sat fokus på adfærden i trafikken, som er en medvirkende årsag til mange trafikuheld. Det har vi gjort gennem flere mediekampagner, som skal styrke bilisternes opmærksomhed på trafikken, da vi ved, at uopmærksomhed er en af de hyppigste årsager til trafikuheld.

Kampagne: Kør bil, når du kører bil

Sammen med Rådet for Sikker Trafik har F&P lanceret flere uopmærksomhedskampagner

Se kampagne arrow-right

Klimabelastning fra transport

Forsikringsbranchen har også et stort fokus på, hvordan klimabelastningen fra transport kan reduceres. I dag står transport for omkring 25 pct. af Danmarks CO2-udledninger. Det skal der gøres noget ved, hvis vi skal nå vores klimamål. Ved at få skabt de rette rammevilkår arbejder forsikringsbranchen aktivt for at bidrage til at reducere CO2-udledningen ved fx. reparation og udskiftning af biler, så klimabelastningen begrænses mest muligt.

Nye teknologier og brug af data i transportsektoren

Nye teknologier og fremgangsmåder har altid spillet en stor rolle for at skabe bedre og nye transportformer. Det ønsker forsikringsbranchen at understøtte bedst muligt.

Branchen ønsker derfor gode rammevilkår for nye teknologier og brugen af data i transportsektoren. Det indebærer fx gode rammer omkring frembringelsen af nye mobilitetsformer. Et andet eksempel er, at bilejerne bør have ret til at bestemme over deres bils data, så de kan bestemme hvad, hvordan og hvornår disse data skal deles med tredje parter. Kun på denne måde kan der udvikles de bedst mulige nye løsninger og services til bilejerne. Det vil understøtte en bedre, sikrere og grønnere bilkørsel fremover, hvilket forsikringsbranchen gerne vil bidrage til. 

Seneste nyt

Nyhed {{article.tag}} {{article.publishedDate}}
{{article.header}} chevron
Se alle nyheder arrow-right
Pia Holm Steffensen

Vil du vide mere?

Så kontakt vores ekspert i forsikring og forebyggelse

Pia Holm Steffensen

Underdirektør